Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danskerne får en ny DAB-radiokanal med fokus på kultur

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om rammerne for den nye DAB-radiokanal, der bliver udbudt med afsæt i medieaftalen 2019-2023

Kulturministeriet
Portræt af Mette Bock på hendes kontor
Foto: Les Kaner

Regeringen og Dansk Folkeparti er nu blevet enige om rammerne for den nye DAB-radiokanal, der bliver udbudt med afsæt i medieaftalen 2019-2023. Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr.

Der stilles ikke geografiske krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere i udbuddet. Kulturdækningen får høj prioritet på kanalens programflade.

“Jeg er glad for, at vi nu har fået rammerne på plads for den nye DAB-radiokanal. Vi får et åbent og attraktivt udbud. Den nye radiokanal vil få en stærk kulturprofil – og ikke mindst et godt økonomisk fundament, så kanalen kan levere nyhedsudsendelser og kulturprogrammer af høj kvalitet. Jeg håber, at kanalen kan styrke mangfoldigheden på det danske radiomarked og give borgere i hele landet et godt alternativ til det eksisterende radioudbud", siger kulturminister Mette Bock.   

Rammerne for den nye radiokanal vil blive sendt i høring i maj 2019. 

Fakta om den nye DAB-radiokanal: 

  • Kanalen udbydes for 4 år med et årligt offentligt tilskud på 70 mio.kr., der finansieres af de midler, der er afsat til DAB-radiokanalen i medieaftalen. 
  • Programfladen vil som minimum indeholde 70 minutter kulturnyheder pr. uge, som skal dække kulturlivet bredt, 20 timers øvrige kulturprogrammer pr. uge og 65 minutters nyhedsudsendelser pr. døgn.
  • Programfladen skal desuden indeholde følgende programkategorier: sportsnyheder, aktualitetsprogrammer, aktualitetstemaer, satire, debatprogrammer samt udsendelser i reportage- eller montageform.
  • Kravet til nyproduktion fastsættes til mindst 90 timer pr. uge
  • Kanalen får en bred musikprofil. Den maksimale andel af musik i sendefladen kan højest være 20 pct. om dagen, 65 pct. om aftenen og 55 pct. om natten.
  • Der er adgang til reklamer. Disse skal dog placeres i blokke mellem programmerne. 
  • Der stilles ikke krav til lokalisering af redaktioner og medarbejdere eller hvor produktionen skal finde sted.
  • Samme selskab kan ikke få programtilladelse til både den fjerde FM-kanal – der nu er i udbud – og den nye DAB-kanal.
  • Kanalen udbydes med sendestart tidligst 1. november 2019. Sendestart skal finde sted senest 1. maj 2020.
pdf (193 Kb)