Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
FN’s Klimatopmøde,

Danmark vil vise verden, hvordan man investerer grønt

Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
Klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen ved indvielsen af havvindmølleparken Horns Rev 3
Foto: Vattenfall

Regeringen vil stille sig i spidsen for arbejdet med at tiltrække flere private investeringer til grøn energi på globalt plan. Investeringsbehovet er enormt, og der skal kanaliseres langt flere midler fra private investorer, hvis den grønne omstilling skal lykkes i tide.

Når klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen de kommende dage er i New York for at deltage i FN’s Klimatopmøde, skal tiden bruges på at sikre langt flere investeringer i den grønne omstilling. Danmark er blandt de lande i verden, der har de bedste erfaringer med at skabe gode rammevilkår, der kan tiltrække private investeringer til den grønne omstilling fra store private aktører, som pensionskasser og investeringsbanker.

”Vi skal lykkes med den grønne omstilling af verdensøkonomien. Det kræver enorme investeringer. Derfor skal det gøres mere attraktivt at investere grønt i stedet for sort. I Danmark har vi rigtig gode erfaringer med at sikre de gode rammer, der er nødvendige for private investeringer i den grønne omstilling. De erfaringer vil vi gerne dele med resten af verden,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Vedvarende energi og energieffektivitet kan levere 90 pct. af de CO2-reduktioner, der er behov for frem mod 2050. Men der skal arbejdes intensivt og målrettet, og der skal investeres massivt, først og fremmest i energisektoren. Det kræver omfattende mobilisering af private investeringer i den grønne omstilling.

”Nationalt har vi med 70 pct.-målsætningen sat verdens måske mest ambitiøse klimamål. Internationalt arbejder jeg for at styrke det globale samarbejde, så vi kan skabe langt bedre rammevilkår for private investorer globalt set,” siger klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen.

Inden topmødet mødes Dan Jørgensen med den amerikanske indenrigsminister, David Bernhardt, for at drøfte mulighederne for et voksende amerikansk marked for havvind. Ministeren mødes også med medlemmer af Kongressen og taler for internationale studerende på det anerkendte University of Maryland.