Indholdet på denne side vedrører regeringen Mette Frederiksen I (2019-2022)
Nyhed

Danmark spiller ledende rolle ved klimatopmøde i New York

Regeringen

Det er en bunden opgave for verdenssamfundet at adressere klimaforandringerne, og det haster. Vi har kun 11 år til at indfri målene i Parisaftalen.

På FN’s generalsekretærs klimatopmøde i New York den 23. september 2019 skal verdens lande, byer, virksomheder, investorer og civilsamfund komme med konkrete løsninger og være med til at hæve klimambitionerne. Klimatopmødet er en vigtig mulighed for at Danmark kan gå forrest for at sikre global klimahandling.

Hvad skal der ske i New York?
Stats- og regeringsledere forventes at byde ind med deres målsætninger for reduktion af drivhusgasser samt konkrete planer for at nå dem. Lande, virksomheder, organisationer og investorer har frem mod topmødet udviklet en række konkrete initiativer, som vil blive præsenteret.

FN’s generalsekretær, António Guterres, har frem mod topmødet nedsat ni handlingsspor, som tilsammen er afgørende for at adressere klimakrisen: Reduktion af udledninger, finansiering, global energitransition, omlægning af industri, mobilisering af unge, sociale aspekter, naturbaserede løsninger, byer og lokal handling samt modstandskraft og klimatilpasning.

Læs mere om FN’s klimatopmøde her: https://www.un.org/en/climatechange/index.shtml

Danmarks rolle på klimatopmødet
FN’s generalsekretær har bedt Danmark om at påtage sig en ledende rolle for et af handlingssporene på topmødet – energiomstillingssporet. Sammen med Etiopien og organisationen Sustainable Energy for All (SEforALL) skal Danmark lede indsatsen med at fremme global omstilling til bæredygtig energi.

Danmark har derfor været med i spidsen for at udvikle en række konkrete initiativer inden for energiomstilling, som vil blive præsenteret på topmødet.

I New York vil Danmark være repræsenteret ved statsministeren, udenrigsministeren, udviklingsministeren og klima-, energi- og forsyningsministeren sammen med en delegation af både danske virksomheder, politikere og civilsamfundsrepræsentanter.

Danmark vil – både på topmødet og fremadrettet – arbejde for at øge investeringer i grøn energi i både vækstøkonomier og de mindst udviklede lande. Samtidig skal vi sikre, at ingen efterlades på perronen, blandt andet ved at øge adgang til elektricitet for de 840 millioner mennesker, som verden over lever uden.