Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Virksomheder skal sikres mod ulige konkurrence fra det offentlige

Det bliver nemmere at klage for private virksomheder ved unfair konkurrence. Og så skal myndigheder skal prissætte efter standarder.

Finansministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet

Virksomheder skal fremover sikres bedre mod unfair konkurrence fra det offentlige.

Det sker med en ny bred, politisk delaftale mellem regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre. Aftalen glæder regeringen, for den er med til at sikre vækst og job i den private sektor.

Mere lige konkurrence

Tiltagene er en del af regeringens udspil ’Fair og lige konkurrence’, som skal klargøre vilkårene for konkurrence mellem offentlige og private aktører.

Staten, kommuner og regioner skal sætte deres priser for erhvervsvirksomhed, så de lever op til anbefalingerne fra den internationale organisation OECD. Det offentlige skal fx medregne lån og profit på samme måde som en privat virksomhed.

 • Det siger ministrene bag aftalen

  ”Den offentlige sektor skal bruge kræfterne på sine kerneopgaver fremfor at konkurrere med private virksomheder på ulige vilkår. Det skal være lettere for virksomheder at klage, hvis de oplever unfair konkurrence. Det glæder mig, at vi nu har sikret bred politisk opbakning til at tage vigtige skridt for at sikre fair og lige konkurrence mellem det offentlige og private virksomheder,” siger innovationsminister Sophie Løhde, som står i spidsen for de politiske forhandlinger.

  ”Aftalen vil være med til at modvirke, at offentlige myndigheder fastsætter priser under markedsprisen til skade for private virksomheder. Den vil være med til at sikre vækst i det private erhvervsliv. Det er også et vigtigt fremskridt, at vi får større åbenhed om de kontrolbud, der kommer fra kommuner og regioner. De virksomheder, der byder, skal have klar besked om, hvad de er oppe imod,” siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

  ”Det er vigtigt for danske virksomheder, at konkurrence mellem den offentlige sektor og det private erhvervsliv er fair og lige. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi med aftalen sætter handling bag regeringens ambition om at sikre fair og lige vilkår. Vi tager nu bl.a. et første vigtigt skridt mod etableringen af en ny uafhængig klagemyndighed, hvor virksomhederne kan klage, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Desuden skal kommuner og regioner fremover fortælle virksomheder, der har tilbudt at løse en offentlig opgave, om grunden til, at kommunen eller regionen efter et såkaldt kontrolbud vælger selv at løse opgaven. Ved et kontrolbud har kommunen eller regionen undersøgt, hvad det vil koste selv at løse en udbudt opgave.

Samtidig skal kommunalbestyrelser og regionsråd fremover hvert andet år forelægges en opfølgning på de opgaver, som de efter et udbud har valgt at løse selv.

 • Aftale om fair og lige konkurrence

  - Prissætning: De gældende regler for prissætning ændres, så offentlig pris-sætning sker på fair konkurrencevilkår og i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger.
  - Arbejdsgruppen: Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af KL, Danske Regioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet (formand). Den kan se på, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder skal kunne eller ikke skal kunne ud-føre.
  - Kontrolbud: Der skal gælde strammere regler, når en kommune eller en region vælger selv at løse en opgave efter et udbud.
  - Bedre klageadgang: Der oprettes efterfølgende en ny uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige. Myndigheden placeres i Nævnenes Hus i Viborg og styrkes med henblik på bl.a. at sikre en effektiv sagsbehandling. Planen er, at dens konkrete kompetencer fastlægges i efteråret 2018.

Gavner virksomhederne

Aftalen er et vigtigt skridt, som vil gavne og styrke danske virksomheder i konkurrence med offentlige aktører.

Til efteråret vil regeringen bygge videre på udspillet. Klagemyndighedens kompetencer skal klarlægges. Grænserne for, hvilke erhvervsaktiviteter offentlige myndigheder må og ikke må udføre, skal defineres bedre.

Regeringen vil derfor nedsætte en arbejdsgruppe, som skal bestå af KL, Danske Re-gioner, Dansk Industri og Dansk Erhverv, Økonomi- og Indenrigsministeriet, Erhvervsministeriet og Finansministeriet. Den skal komme med konkrete forslag, der begrænser adgangen til statslig, regional og kommunal erhvervsaktivitet. Kredsen bag den politiske aftale mødes igen for at drøfte arbejdsgruppens forslag, når de er færdige.

 

lige-konkurrence.jpg
pdf (134 Kb)