Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny bydel skyder op i Øresund

Regeringen og Københavns Kommune har indgået en aftale om en ny bydel mellem Nordhavn og Refshaleøen.

Erhvervsministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
Se video fra pressemødet

København er traditionelt en by opført på holme. Fra Christian den 4. anlagde Christianshavn i 1600-tallet, er byen vokset frem på holme, bl.a. Islands Brygge, Kalvebod Brygge, store dele af Amager og Nordhavn. 

Nu får København endnu en holm med en helt ny bydel. Regeringen og Københavns Kommunes overborgmester har underskrevet en principaftale om at anlægge ’Lynetteholmen’, der skal forbinde Nordhavn med Refshaleøen og på sigt vil give plads til knap 50.000 nye københavnere, heraf ca. 35.000 alene på Lynetteholmen.

 Aftalen blev i dag præsenteret i Statsministeriets spejlsal af statsministeren, Københavns overborgmester, transport-, bygnings- og boligministeren samt erhvervsministeren.

"Lynetteholmen bliver på én gang noget helt nyt og noget meget velkendt. Det bliver en rigtig københavnsk bydel med strand, grønne områder og en stor andel almene boliger, så der også kan bo mennesker med ganske almindelige indkomster. Lynetteholmen er en fremtidssikring af København og vores måde at leve sammen på," siger Københavns overborgmester Frank Jensen (S).

 Den nye bydel sørger for, at København kan blive ved med at vokse – uden at boligpriserne drøner i vejret på grund af mangel på boliger. Den sikrer også, at der fortsat vil være plads til grønne områder og rekreative områder i byen. Endelig vil der på Lynetteholmen være ca. 35.000 arbejdspladser og forventeligt 15.000 på Refshaleøen.

Ny infrastruktur

Som en helt central præmis for byudviklingen i det nye område skal der etableres ny infrastruktur, der blandt andet kan sikre tilgængeligheden for de nye beboere i områderne. Det drejer sig om en Østlig Ringvej fra Nordhavnen til motorvejen på Amager samt en metrobetjening af området. Byudvikling på Lynetteholmen bidrager til finansieringen af den nye infrastruktur, som man f.eks. kender det fra Ørestad og Nordhavn

"Det er en historisk dag i dag, hvor vi leverer et væsentligt bidrag til at fremtidssikre et udbud af boliger, der kan matche efterspørgslen. For selvom der er bygget meget i Hovedstaden i de senere år, er der ikke bygget nok, og det har presset boligpriserne kraftigt i vejret. Samtidig vil projektet kunne give en forbedring af mobiliteten for hele hovedstadsområdet, fordi ejendomsudviklingen kan bidrage økonomisk til etableringen af en Østlig Ringvej," siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)

Regeringen har igangsat et tværministerielt arbejde om hovedstadsområdets udvikling frem mod 2030. Lynetteholmen og Østlig Ringvej er netop projekter, som har indgået i dette arbejde. Derfor betragter formanden for ministerudvalget, erhvervsminister Rasmus Jarlov, også dagen, som et vigtigt pejlemærke i forhold til regeringens udspil om Hovedstaden 2030

"Vi vil have Hovedstaden op i gear. Det her bliver den største landvinding for Hovedstaden i mange årtier, og det er vel at mærke kun første skridt. Ved årsskiftet kommer der meget mere, når vi fremlægger en større plan for hele Hovedstaden for at få den til at vokse og udvikle sig i de kommende årtier," siger erhvervsminister Rasmus Jarlov (K).

Den nye bydel er også en klimasikring af byen. Den vil fungere som en dæmning fra Kronløbet ved Nordhavn og ned til Refshaleøen. Dermed vil Lynetteholmen sikre København mod fremtidig stormflod som følge af havvandsstigninger og mere voldsomt vejr, så man undgår at skulle afskærme udsigt og adgang til vandet i Københavns inderhavn med høje kajanlæg.

Forundersøgelsen af en Østlig Ringvej er godt i gang, mens forundersøgelsen af metro til området igangsættes med aftalen. Byggeriet på Lynetteholmen vurderes at kunne påbegyndes fra omkring år 2035, og bydelen ventes fuldt udbygget og beboet omkring 2070.

Hør ehvervsministeren fortælle om den nye bydel.