Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Mere grønt lys til bil-pendlerne

Udvalg skal finde muligheder for at øge fremkommeligheden på gennemgående veje og i større trafikale korridorer i hovedstadsområdet.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Samordning af trafikstyring på tværs af kommunegrænser er et relativt simpelt værktøj til at nedbringe den tid, bilister holder i kø på de større veje i hovedstadsområdet. Det var en af konklusionerne i rapporten fra ekspertudvalget for fremtidens mobilitet.

Derfor nedsætter ministeren nu et fremkommelighedsudvalg, som skal arbejde på tværs af de statslige og kommunale niveauer. Udvalget skal blandt andet undersøge konkrete tiltag for optimering og samordning af trafiksignalerne.

Mange med i udvalget

"Trængslen på vejene er et stigende problem, som koster samfundet rigtig mange penge. Derfor skal vi udnytte det potentiale, der er for at begrænse trængslen, og der er trafikstyringen et forholdsvist simpelt værktøj med stor effekt", siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen.

Fremkommelighedsudvalget for Hovedstadsområdet kommer foruden Vejdirektoratet til at bestå af politiet, Movia og en række kommuner; København, Frederiksberg, Gentofte, Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Glostrup, Rødovre, Hvidovre, Herlev, Brøndby, Albertslund, Ballerup, Høje Taastrup, Vallensbæk, Ishøj og Tårnby.

"Der er gode trafikale gevinster at hente, hvis de kommunale vejmyndigheder i højere grad samarbejder på tværs. Det er der ikke krav om i dag. Men hvis kommunerne fremover optimerer og samordner trafiksignalerne på tværs af kommunegrænser, særligt på større indfaldsveje og centrale korridorer, med eksempelvis grønne bølger og mere grøntid i de perioder, hvor der er mest trafik, vil fremkommeligheden for bilisterne blive bedre", siger Ole Birk Olesen.

Mulige tiltag kortlæges

Fremkommelighedsudvalget skal udarbejde en rapport med anbefalinger til fremkommelighedstiltag, hvor de blandt andet skal kortlægge mulige tiltag for optimering af fremkommelighed, en prioritering af de foreslåede tiltag og en implementeringsplan.

Fremkommelighedsudvalgets endelige rapport forventes overleveret til ministeren i januar 2019.