Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Sådan skal ghettorepræsentanterne arbejde

Politisk aftale om en vigtig del af opfølgningen på den strategi, der skal gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

Økonomi- og Indenrigsministeriet
Ghettorepræsentanter

Den nye politiske aftale danner grundlag for et lovforslag om de uafhængige ghettorepræsentanters opgaver.

Ghettorepræsentanterne skal følge indsatserne rettet imod ghettoområder og udsatte boligområder. De vurderer indsatserne og kan komme med anbefalinger til myndigheder og boligorganisationer om at ændre dem. De følger udviklingen i forhold til milepæle i helhedsplanerne for de forskellige boligområder.

Blandt andet om det lykkes at få antallet af ghettoer bragt ned, og hvordan kommunerne arbejder med at hjælpe udlændinge til at rejse tilbage til deres hjemland.

Den kommende lov lægger op til, at ghettorepræsentanterne skal arbejde sammen med kommuner og almene boligorganisationer. Samtidig får ghettorepræsentanterne klare beføjelser. De kan i særlige tilfælde fremsætte begrundede forslag over for en kommune. Det kan de, når de mener, at indsatsen ikke virker godt nok, og at der skal en bestemt beslutning til for at vende udviklingen. Følger byrådet ikke et sådant forslag, skal det begrundes. 

”Med aftalen er en vigtig brik på plads, så vi får fulgt op på regeringens strategi imod parallelsamfund. Ghettorepræsentanterne får de nødvendige beføjelser til at udføre deres opgaver effektivt i samarbejde med alle aktører. Det er jeg rigtig godt tilfreds med", siger økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.