Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Her er regeringens tre ghetto-repræsentanter

Regeringen har udpeget de tre særlige repræsentanter, som skal følge udviklingen og implementeringen af den strategi, der skal gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

Økonomi- og Indenrigsministeriet

Regeringen har udpeget de tre særlige repræsentanter, som skal følge udviklingen og implementeringen af den strategi, der skal gøre Danmark fri for ghettoer i 2030.

De tre repræsentanter er Bent Hansen, Bolette Christensen og Jørn Neergaard Larsen.

Bent Hansen har været amtsrådsformand i Viborg Amt, formand for Region Midtjylland og formand for Danske Regioner. Bolette Christensen har blandt andet været chef i Dansk Industri og administrerende direktør for Børnefonden, og Jørn Neergaard Larsen har været administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening og var beskæftigelsesminister indtil 2016.

Skal sikre udviklingen i strategien

Tiltaget med tre ghetto-repræsentanter indgår i rækken af initiativer, der skal gøre op med parallelsamfund i Danmark.

Regeringen har lagt vægt på, at repræsentanterne har de kompetencer, der giver dem forudsætningerne for at sikre udviklingen i strategiens indsatsområder.

”Det glæder mig at kunne sætte navn på de tre ghetto-repræsentanter, der skal hjælpe os på vej mod et ghetto-frit Danmark. De træder til med mange års erfaring inden for både politik og erhverv. I tillæg har de alle haft poster, hvor det er afgørende at få tingene til at ske. Det er vigtigt, når ghetto-initiativerne skal føres ud i livet", siger Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

Ghetto-repræsentanterne får på regeringens vegne ansvar for at følge op på initiativerne mod parallelsamfund. De skal følge udviklingen i forhold til milepæle i planen som helhed, følge effekterne og melde tilbage til regeringen.

 

Her er de initiativer, som de tre ghetto-repræsentanter skal føre ud i livet.

I de tilfælde, hvor der ikke er tilstrækkeligt fremdrift, vil regeringen foreslå, at repræsentanterne kan fremsætte forslag, som kommunalbestyrelserne enten skal følge eller give en god grund til ikke at følge.

”Regeringen ønsker et sammenhængende Danmark. Derfor vil vi overvåge og følge op på indsatserne i vores ghetto-udspil. For mens tidligere regeringer har haft velmenende ghetto-planer, er der ikke gjort nok for at følge op og sikre, at udviklingen i ghettoområderne er blevet vendt", siger Økonomi- og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille

Regeringens strategi for et Danmark uden ghettoer i 2030 har fokus på fire indsatsområder. Det er fysisk nedrivning af udsatte boligområder, mere håndfast styring af hvem der kan bo i de udsatte områder, styrket indsats fra politi og højere straffe samt en god start på livet for alle børn og unge.

Regeringen vil lave en årlig redegørelse og holde et årligt topmøde med fokus på parallelsamfund. På mødet skal indsatserne drøftes, og der skal udveksles erfaringer med eksperter, blandt andet på baggrund af den årlige redegørelse og afrapportering fra ghetto-repræsentanterne. Første møde skal efter planen holdes i efteråret 2018.

 

 

Jørn Neergaard Larsen

Jørn Neergaard Larsen (født 1949)
Cand.jur, Københavns Universitet.
Administrerende direktør, Dansk Arbejdsgiverforening fra 1996-2015 og beskæftigelsesminister 2015-2016.

 

Bent Hansen

Bent Hansen (født 1948)
Cand.mag i samfundsfag og historie, Aarhus Universitet. Tidligere amtsrådsformand, regionsrådsformand og formand for Danske Regioner.

 

Bolette Christensen

Bolette Christensen (født 1963)
Cand psyk. Københavns Universitet. Executive MBA Scandinavian International Management Institute. Formand for Udenrigsministeriets Oplysningspulje, tidligere administrerende direktør for Børnefonden og tidligere direktør i Dansk Industri for blandt andet ledelsesudvikling.