Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Patienter får ret til hurtig genoptræning

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil.

Sundheds- og Ældreministeriet

Nogle patienter venter i dag flere uger på genoptræning efter en indlæggelse, mens andre blot venter få dage.

Forskellene har ført til, at Folketinget nu har vedtaget en lov, som skal sikre patienterne ret til hurtig genoptræning. Sundhedsminister Ellen Trane Nørby kalder det en milepæl inden for det danske sundhedsvæsen.

”Et godt behandlingsforløb er ikke nok i sig selv – hurtig genoptræning kan være mindst lige så afgørende for at genvinde funktionsevnen og vende godt tilbage til hverdagen. Jeg er derfor rigtig stolt af, at vi for første gang nogensinde sikrer allerede færdigbehandlede patienter bedre rettigheder,” siger Ellen Trane Nørby.

Endnu et frit valg til patienterne
Helt konkret betyder lovændringen, at patienter fremover frit kan vælge en privat leverandør – fx en privat fysioterapeut - hvis kommunen ikke kan tilbyde genoptræning inden for syv dage efter udskrivelse.

”Det frie valg har, siden den daværende VK-regering indførte det, forvandlet vores sundhedsvæsen. Det har sikret hurtig behandling og reduceret ventelister. Nu sikrer vi dem også hurtig genoptræning,” siger Ellen Trane Nørby.

Initiativet er en del af regeringens fritvalgs-udspil, som Ellen Trane Nørby (V) præsenterede i oktober 2017 sammen med ældreminister, Thyra Frank (LA), minister for offentlig innovation, Sophie Løhde (V), og børne- og socialminister, Mai Mercado (KF). Regeringen og Dansk Folkeparti afsatte midler til initiativet i forbindelse med finanslovsaftalen for 2018.

FAKTA om frit valg til genoptræning

  • Kommunerne skal nu indgå aftaler med private leverandører, således at patienter får mulighed for at benytte sig af det frie valg til genoptræning, hvis de venter over syv dage.
  • Det frie valg til genoptræning gælder alle patienter, som har en genoptræningsplan med fra sygehuset.
  • Der er på finansloven afsat 61 millioner kroner i 2018 og dernæst et årligt beløb på 50 millioner kroner til initiativet.
  • Kommuner har i dag allerede mulighed for at inddrage private leverandører i genoptræningsforløbene – eksempelvis har Aalborg Kommune etableret frit valg på nogle typer genoptræning.