Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ti forslag til bedre opdragelse

Opdragelsespanelet afleverer 13 perspektiver og 10 handlingsforslag til børne- og socialminister Mai Mercado

Billede af en mor og hendes søn ved middagsbordet

Børne- og socialminister Mai Mercado har fået overrakt 13 perspektiver og 10 handlingsforslag fra det opdragelsespanel, hun nedsatte i januar.

Opdragelsesdebatten, som udover panelet består af et Facebook-forum og vidensindsamling, har haft til formål at skabe en kvalificeret debat om opdragelse; VIVE har leveret en kortlægning af opdragelse i dagens Danmark, Gallup har lavet undersøgelser blandt både forældre og børn, og knap 800.000 har set et opslag fra opdragelsesdebatten på Facebook.

”Først og fremmest vil jeg gerne takke panelet for det store stykke arbejde, de har lagt i Opdragelsesdebatten. Det er nogle rigtige gode og nuancerede perspektiver, de er kommet frem til i forhold til opdragelsen af vores børn, og det er også nogle rigtig interessante handlingsforslag. Jeg har især bidt mærke i vigtigheden af, at vi forældre - og andre centrale aktører - støtter vores børn i at blive til nogen, før de skal blive til noget. Jeg kunne ikke være mere enig. Jeg vil helt sikkert tage en del af perspektiver og forslagene med videre i mit arbejde med bedre forholdfor familier og børn i Danmark", siger børne- og socialminister Mai Mercado.

'Mange børn føler sig pressede'

”Det, vi præsenterer i dag, er en positiv historie: Forældre har reel og stor betydning for deres børn, og børnene vil deres forældre. De føler sig tætte på dem og deler deres liv med dem. Men der er også nogle udfordringer. Mange børn føler sig pressede, flere oplever en lav livstilfredshed, og flere børn end tidligere får diagnoser. Spørgsmålet er, om børn i Danmark efterhånden oplever, at det er blevet så vigtigt at blive til noget, at det er blevet vanskeligt at blive til nogen. Derfor har vi brugt tid på at debattere børns karakterdannelse og det at opbygge et stærkt indre, ligesom vi også har diskuteret, om de rammer,som børnene møder i bl.a. skolen, understøtter dette i tilstrækkelig grad", siger formand for debatpanelet Sofie Münster.

 

Alle panelets perspektiver og handlingsforslag

 • Hverdagen og det moderne forældreansvar

  Perspektiver:

  Perspektiv 1: Børn skal have lov til at blive til nogen, før de behøver at blive til noget

  Perspektiv 2: Forældre har brug for større fleksibilitet i hverdagen

  Perspektiv 3: Voksenansvaret er delt

  Handlingsforslag:

  Handlingsforslag 1: Dannelseseftersyn af dagtilbud og skoler

  Handlingsforslag 2: Der skal føres en mere progressiv familiepolitik

  Handlingsforslag 3: Styrket fokus på de fagprofessionelles rolle i forhold til opdragelse og forældresamarbejde både på grunduddannelserne og i regi af efter- og videreuddannelse

 • Inddragelse og ansvar

  Perspektiver:

  Perspektiv 4: At forpligte børn på de nære fællesskaber er en central del af karakterdannelsen

  Perspektiv 5: Børn skal ikke forfremmes til voksne

  Perspektiv 6: Der er brug for en større rummelighed, når børn gør modstand

  Handlingsforslag:

  Handlingsforslag 4: Styrket rådgivning og vejledning om opdragelse

  Handlingsforslag 5: Forældre skal have nemmere adgang til konkret viden

 • Individet i fællesskabet

  Perspektiver:

  Perspektiv 7: Forældre har primært ansvar for at opfylde barnets helt basale behov

  Perspektiv 8: Forældre har også ansvar for, at børnene er parate til at indgå i fællesskabet

  Perspektiv 9: Forældre har også et ansvar for børnenes dannelse

  Handlingsforslag:

  Handlingsforslag 6: Obligatorisk forventningsafstemning mellem dagtilbud/skole og hjem

  Handlingsforslag 7: Obligatorisk børnehave-hjemsamtale

  Handlingsforslag 8: Viden om og metoder til inddragelse af forældre til at forme værdierne i dagtilbud og skoler

 • Digitale medier

  Perspektiver:

  Perspektiv 10: Det er vigtigt, at forældre engagerer sig i deres børns digitale verden

  Perspektiv 11: Forældre skal have mere fokus på indholdet

  Perspektiv 12: Det handler især om gode digitale vaner

  Perspektiv 13: Der er behov for mere viden og større samfundsfokus

  Handlingsforslag:

  Handlingsforslag 9: Styrket forskning samt indsamling og formidling af viden om digitale medier

  Handlingsforslag 10: Ekspertråd om digitale medier

pdf (309 Kb)