Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år

Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler. I efteråret 2017 tog undervisningsministeren derfor initiativ til at dæmme op for problemet. Første skridt er en ny vejledning.

Undervisningsministeriet
Foto: Anne Bæk/Scanpix

Hver femte lærer har været udsat for vold inden for det seneste år, og hver fjerde lærer har været udsat for trusler. I efteråret 2017 tog undervisningsministeren derfor initiativ til at dæmme op for problemet. Første skridt er en ny vejledning.

Undervisningsministeriet er nu klar med en vejledning til skolerne, der skal være med til at sætte fokus på vold og trusler på skolerne. Vejledningen skal også give skolerne viden om, hvordan de kan arbejde med at forebygge og håndtere, når der er elever, der er enten truer eller slår en underviser. Den nye vejledning markerer første skridt i den samlede indsats, der fortsætter i foråret 2018.

"Det kan ikke være rigtigt, at det skal være forbundet med frygt for fysiske overgreb at tage på arbejde", siger undervisningsminister Merete Riisager.

Noget af det vejledningen lægger vægt på er, at skolerne arbejder systematisk med indsatsen mod vold og trusler, både i forbindelse med den forebyggende indsats, i forbindelsen med håndteringen af konkrete episoder og i forbindelse med det opfølgende arbejde.

”Det er helt uacceptabelt, at så mange lærere har oplevet trusler eller vold på nær hold i deres arbejdsliv. Det kan ikke være rigtigt, at det skal være forbundet med frygt for fysiske overgreb at tage på arbejde. Derfor styrker vi nu vejledningen for skolerne, så de bliver bedre til at håndtere den slags situationer. Jeg vil også se på, om det er nødvendigt at ændre de regler, vi har i dag, hvis det kan gøre forholdene på skolerne bedre,” siger Merete Riisager.

Som et led i indsatsen er der nedsat en arbejdsgruppe med deltagelse af andre ministerier, fagforeninger og organisationer, som har bidraget til at kvalificere vejledningsmaterialet. Arbejdsgruppen skal også vurdere mulighederne for en bedre forebyggende indsats, og ministeren vil samtidigt se nærmere på, om der er behov at ændre gældende regler og lovgivning. Som en anden del af indsatsen bliver der i foråret offentliggjort en dybdegående undersøgelse af problemet med vold og trusler i skolen.

Fakta om vold og trusler mod lærere

  • I 2012 svarede 13 procent af de adspurgte lærere i NFA’s undersøgelse, at de havde været udsat for vold på arbejdspladsen inden for det seneste år. I 2014 var tallet 17,7 procent og i 2016 19,3.
  • I 2012 svarede 15,9 procent af de adspurgte lærere i NFA’s undersøgelse, at de havde oplevet trusler om vold på deres arbejdsplads inden for det seneste år. I 2014 var tallet 20,6 procent og i 2016 22,8.
  • Vold på arbejdspladser kan ifølge Videnscenter for Arbejdsmiljø være både fysisk og psykisk og kan have alvorlige konsekvenser for medarbejderes helbred og for arbejdspladsens trivsel.
  • Utilstrækkelig forebyggelse af vold kan medføre, at risikoen for vold og trusler eskalerer, vurderer Arbejdstilsynet.

Baggrunden for indsatsen

pdf (1,00 Mb)