Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny rapport: Forældre er glade for deres børns skole

95 pct. af forældrene er enige eller overvejende enige i, at deres barn går på en god skole, og at barnet trives. Dog mener et stigende antal forældre, at der er forstyrrende støj i timerne. Det er nogle af konklusionerne i fire rapporter, der er en del af følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen.

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

95 pct. af forældrene er enige eller overvejende enige i, at deres barn går på en god skole, og at barnet trives. Dog mener et stigende antal forældre, at der er forstyrrende støj i timerne. Det er nogle af konklusionerne i fire rapporter, der er en del af følgeforskningsprogrammet for folkeskolereformen.

Siden foråret 2014 har mere end 3.000 forældre, 150 skolebestyrelsesformænd samt 3.000 lærere og pædagoger besvaret og beskrevet skoledagen i det såkaldte Følgeforskningspanel til folkeskolereformen. I dag offentliggøres fire rapporter fra EVA, der bl.a. analyserer udviklingen i forældrenes oplevelse af skolen, skolebestyrelsens rolle, klasse- og holddannelse og den pædagogiske praksis i indskolingen.

Forældrerapporten konkluderer blandt andet, at mere end 9 ud af 10 forældre er enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at barnet klarer sig godt faglig, at barnet trives, at barnet oplever en varieret og afvekslende skole, samt at barnets lærer/børnehaveklasseleder er en dygtig underviser. Samtidig er der dog sket en stigning i andelen af forældre, der er enige eller overvejende enige i, at der er meget forstyrrende støj i undervisningen. I alt 43 pct. var enige eller overvejende enige i 2014, mens andelen er steget til 62 pct. i 2016.

”Skolen er folkets skole. Derfor er det også afgørende, at der blandt en meget stor andel af forældrene er en opfattelse af, at deres barn går på en god skole. Når der samtidig meldes om problemer med støj og uro i klasseværelset, er det vigtigt at gøre sig ansvarsfordelingen mellem skole og forældre klar. For forudsætningen for et godt læringsmiljø med ro og struktur til at lære og udvikle sig grundlægges med opdragelsen hjemmefra,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

I relation til den stigende opfattelse af støj konkluderer rapporterne, at 23 pct. af forældrene i 2016 synes, at skolens regler for orden og opførsel er for slappe eller alt for slappe. I 2014 var tallet 26 pct.

Udvalgte resultater

Forældre
95 pct. af forældrene er enige eller overvejende enige i, at barnets skole er god, at barnet klarer sig godt fagligt, og at barnet trives godt.

91 pct. af forældrene er enige eller overvejende enige i, at barnet har en varieret og afvekslende skoledag. Til sammenligning var andelen 92 pct. i 2014.

91 pct. er enige eller overvejende enige i, at barnets lærer/børnehaveklasseleder er en dygtig underviser.

Der er sket en stigning i andelen af forældre, der er enige eller overvejende enige i, at der er meget forstyrrende støj i undervisningen. I alt 43 pct. var enige eller overvejende enige i 2014, mens andelen er steget til 62 pct. i 2016.

23 pct. af forældrene synes, at skolens regler for orden og opførsel er for slappe eller alt for slappe.

Skolebestyrelsesformænd
Samarbejdet i skolebestyrelserne opleves generelt som uændret godt.

Reformens øgede fokus på principper har i nogen grad bidraget til en oplevelse af øget indflydelse blandt skolebestyrelsesformænd.

Skolernes arbejde med holddannelse
Der ses ikke store ændringer i lærernes brug af klasse- og holddannelse fra 2014 og 2016.

De pædagogiske medarbejdere har stor indflydelse på, hvorvidt de anvender klasse- og holddannelse – både på skoler med og uden principper herfor.

Den pædagogiske praksis i indskolingen
Skolerne opbygger skoledagen i indskolingen meget forskelligt.

Der er store variationer i, hvordan lærerne og pædagogerne samarbejder om undervisningen i indskolingen.

Læs mere på Undervisningsministeriets hjemmeside her

Læs de fire rapporter herunder

pdf (860 Kb)
pdf (728 Kb)
pdf (417 Kb)
pdf (216 Kb)