Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Unge skal uddannes klogt

Regeringen vil gøre op med det ensidige fokus på, at mange skal tage en videregående uddannelse. De unge skal også uddannes klogt.

Uddannelses- og Forskningsministeriet
Arkivfoto: Colourbox

De videregående uddannelser spiller en afgørende rolle, når det gælder Danmarks muligheder for at klare sig godt fremover. Det er derfor essentielt, at uddannelserne er gearet til fremtidens behov.

De nyuddannede skal hurtigere i job, og uddannelserne skal forberede de studerende til et arbejdsmarked under forandring. Regeringens ambition er, at de videregående uddannelser har høj kvalitet og er med til at fremme vækst og beskæftigelse. Derfor lancerer regeringen nu nye målsætninger for de videregående uddannelser.

"Vi har gennem mange år haft en ambitiøs målsætning om, at 60 procent af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse. Det mål har vi nået, og det skal vi være stolte af. Vi skal blive ved med at uddanne mange, men vi skal have langt mere fokus på kvaliteten. Vi skal have nogle af verdens bedste uddannelser, og vi skal uddanne klogt", siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.

pdf (376 Kb)

Med målsætningerne vil regeringen skabe en fælles retning for de videregående uddannelser, som peger mod det arbejdsmarked, vi går i møde.

Målsætningerne er udfoldet i en række indikatorer og skal fungere som langsigtede sigtelinjer, som vil indgå i dialogen mellem uddannelses- og forskningsministeren og de videregående uddannelsesinstitutioner.

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil gøre status på målsætningerne i den årlige Uddannelses- og Forskningspolitiske Redegørelse.