Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Alle officielle kinesiske besøg skal kulegraves

Justitsministeren vil udvide Tibetkommissionen til at omfatte samtlige officielle kinesiske besøg i hvert fald siden 1995.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

På baggrund af nye oplysninger om et officielt kinesisk besøg i 2011 vil justitsministeren lægge op til at udvide Tibetkommissionen til at omfatte samtlige officielle kinesiske besøg i hvert fald siden 1995. Samtidig skal rigspolitichefen og PET-chefen redegøre for de tiltag, som de har taget og vil tage i kølvandet på sagen. Endelig iværksætter justitsministeren en ekstern undersøgelse af politiets, anklagemyndighedens og PET’s håndtering af data.

Politiet har i går oplyst Justitsministeriet om en taktisk befaling fra Københavns Politi i forbindelse med besøget af den kinesiske udenrigsminister i oktober 2011. Den taktiske befaling rejser spørgsmål ved politiets håndtering af mulige demonstrationer under det pågældende besøg. Endvidere er Justitsministeriet i forbindelse med pressehenvendelser blevet bekendt med oplysninger om, at der er rejst spørgsmål om politiets håndtering af demonstrationer i forbindelse med officielle kinesiske besøg i 1995 og 2002. 

Justitsminister Søren Pape Poulsen har på den baggrund besluttet, at der skal gennemføres en kommisionsundersøgelse, der skal omfatte samtlige kinesiske officielle besøg tilbage til i hvert fald 1995. Det har justitsministeren i dag orienteret Folketingets Retsudvalg og Udvalget for Forretningsordenen om.

Justitsministeren har samtidig besluttet at iværksætte yderligere tiltag i politiet og PET for at rette op på de problemer, der har vist sig i den senere tid.

For det første skal rigspolitichefen og PET-chefen redegøre for de tiltag, de allerede har taget og yderligere vil tage på baggrund af Tibetkommissionens beretning og de nye oplysninger, der er kommet frem.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Tibetsagen var i forvejen en skandale, og nu viser det sig måske at stikke endnu dybere. Derfor har jeg besluttet, at der skal gennemføres en kommissionsundersøgelse af forholdene omkring samtlige kinesiske besøg tilbage til i hvert fald 1995. Vi kan ikke stoppe arbejdet, før vi har fået belyst hvert et hjørne, så tilliden til vores politi kan genskabes. Samtidig har jeg i dag bedt rigspolitichefen og PET-chefen om en redegørelse for de tiltag, der allerede er taget og bør tages på baggrund af Tibetkommissionen og de nye oplysninger, der er kommet frem. Myndighederne skal kort sagt sikre, at det her aldrig sker igen.”

For det andet vil justitsministeren igangsætte en tilbundsgående ekstern undersøgelse af politiets, anklagemyndighedens og PET’s håndtering af data. Det sker efter, at der den seneste tid har været en række sager, hvor der helt berettiget har været kritik af myndighedernes håndtering af data. Det drejer sig blandt andet om Rigspolitiets opbevaring af mails i Tibetsagen og PET’s sletning af oplysninger. Undersøgelsen skal omhandle opbevaringen, sikkerheden, håndteringen og behandlingen af data i politiet, PET og anklagemyndigheden.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Jeg vil have ryddet op, og politiet og PET skal have styr på deres håndtering af data. Der har været for mange sager, og det svækker tilliden til vores politi. Justitsministeriet opslår derfor en ny stilling som koncern it-direktør med direkte referat til Justitsministeriets departementschef. Den nye direktørs første opgave bliver at gennemføre en ekstern undersøgelse, hvor samtlige servere skal ses igennem med en tættekam, sådan at vi kan få vished for, at data bliver behandlet korrekt. Jeg vil til enhver tid kæmpe for, at politiet har de bedste efterforskningsredskaber – men med magtmonopolet følger et stort ansvar for at overholde alle regler med ydmyghed og nidkærhed.”

Som følge af de nye oplysninger fra Københavns Politi vil udkastet til kommissorium for den kommende undersøgelseskommission ikke som tidligere lovet blive oversendt til Folketinget i denne uge, men det forventes i stedet at blive oversendt i den kommende uge.

Du kan finde Københavns Politis orientering om den taktiske befaling her og brevet til Folketingets Udvalg for Forretningsorden her. 

 

Fakta om undersøgelsen af håndtering og behandling af data i politiet, PET og anklagemyndigheden

Den eksterne undersøgelse skal give et samlet overblik over de data, som politiet, PET og anklagemyndigheden opbevarer. Samtidig skal regler og praksis for opbevaring og sletning af data kortlægges, så det sikres, at reglerne bliver overholdt. Undersøgelsen skal derudover undersøge it-sikkerheden hos de enkelte myndigheder, herunder arbejdet med risikovurderinger, sikkerhedstiltag mv. og komme med anbefalinger til, hvordan der kan strammes op, hvis der dukker områder frem, hvor reglerne ikke overholdes eller hvor sikkerheden er utilstrækkelig.

Undersøgelsen bliver sendt i udbud efter sommerferien med henblik på at undersøgelsesarbejdet kan påbegyndes i 2. halvår af 2018.  

Samtidig prioriterer ministeriet arbejdet med it-området med ansættelsen af en koncern it-direktør, der bl.a. får ansvar for den eksterne undersøgelse.