Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil gennedsætte Tibetkommissionen

Der er behov for at få afklaret den tvivl, der i den seneste tid har været rejst om grundlaget for Tibetkommissionens konklusioner.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, som har givet anledning til, at der er blevet sat spørgsmålstegn ved grundlaget for Tibetkommissionens arbejde og konklusioner.

Som justitsministeren meldte ud den 29. maj 2018, er der behov for at finde en vej til at få undersøgt de spørgsmål, som er rejst om Tibetkommissionens undersøgelse.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

“Det er vigtigt for mig, at vi får afklaret den tvivl, der er opstået i forlængelse af Tibetkommissionens beretning. I den seneste tid er der kommet oplysninger frem, der har betydet, at der er blevet sat spørgsmål ved kommissionens adgang til e-mails og i forlængelse heraf kommissionens konklusioner. Den tvivl er ingen tjent med. Derfor vil regeringen nedsætte Tibetkommissionen igen, så vi kan få skabt klarhed.”

Justitsministiet har i dag orienteret Folketinget om et fund af mailarkiver, som Rigspolitiet har gjort i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol.

“I forlængelse af, at Rigspolitiet har oplyst mig om de mailarkiver, de har fundet, har jeg orienteret Folketinget og beklaget, at mailarkiverne først er fundet nu i forbindelse med en rutinemæssig serverkontrol”, siger Søren Pape Poulsen.

Efter regeringens opfattelse vil det være mest hensigtsmæssigt at bede de personer, som én gang har brugt tid på sagen, om at se på sagen igen og overveje, om der er kommet nye oplysninger frem, der rykker ved konklusionerne i Tibetkommissionens beretning af 18. december 2017. Regeringen vil derfor tage initiativ til en sådan gennedsættelse af Tibetkommissionen.

Kommissoriet vil tage udgangspunkt i Tibetkommissionens oprindelige kommissorium, og undersøgelsen skal koncentrere sig om, hvorvidt eventuelt nyt relevant materiale giver grundlag for at ændre eller supplere Tibetkommissionens konklusioner.

Regeringen har i dag orienteret Folketinget om gennedsættelsen af Tibetkommissionen og om Rigspolitiets fund af mailarkiver. Læs mere på justitsministeriets hjemmeside.

Baggrund

Tibetkommissionen afgav sin beretning den 18. december 2017 og afsluttede dermed sit arbejde. Da kommissionen således ikke længere eksisterer, vil der formelt skulle nedsættes en ny undersøgelseskommission.

En undersøgelseskommissionen nedsættes af justitsministeren i henhold til reglerne i lov om undersøgelseskommissioner.

Næste skridt er, at Justitsministeriet sender et udkast til kommissorium til Folketinget med henblik på bemærkninger. Udkastet til kommissorium forventes at blive sendt til Folketinget i den kommende uge med henblik på, at det kan ligge fast inden sommerferien.

Når kommissoriet er på plads, vil Justitsministeriet tage initiativ til, at undersøgelseskommissionens medlemmer udpeges. Justitsministeriet vil anmode Tibetkommissionens oprindelige medlemmer og udspørger om igen at påtage sig opgaven.

Der vil desuden skulle tages en række formelle og praktiske skridt, f.eks. ansættelse af sekretariat.