Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Hurtigere vej fra forbrydelse til fængsel

Alt for lange straffesager er desværre langt fra noget nyt fænomen, men nu sætter vi ind, siger justitsministeren.

Justitsministeriet
Københavns Byret i aftenlys
Foto: Colourbox

Der går for lang tid, fra en person anmelder en forbrydelse, til gerningsmanden begynder at afsone sin straf.

Justitsminister Søren Pape Poulsen varsler derfor en række initiativer for at få nedbragt sagsbehandlingstiden i straffesager. Blandt andet skal forsvarsadvokaters alt for travle kalendere ikke unødigt forsinke sager, og sigtede, der ikke møder op i retten, skal selv betale omkostningerne ved, at retsmødet udsættes.

I dag går der al for lang tid, fra en sag anmeldes hos politiet, til gerningsmanden starter på at afsone sin straf. Lange sagsbehandlingstider er en stor udfordring for retssystemet – både for ofrene og for borgernes retsfølelse og forventning om, at kriminelle får en konsekvent strafforfølgning. Det gælder ikke mindst i de alvorlige sager om vold, voldtægt og våbenbesiddelse, hvor der er politisk fastsatte mål for sagsbehandlingstiden, og hvor målopfyldelsen er åbenlyst utilfredsstillende.

Derfor sætter justitsministeren nu ind med 8 initiativer for at få straffesager hurtigere igennem retssystemet.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:
”Det er afgørende, at straffesager kommer hurtigt gennem retssystemet – både hos politi, domstole og fængsler. De langvarige straffesager er et stort problem for ofrene, som kan have vanskeligt ved at komme videre med deres liv, og det er samtidig et problem for tilliden til retssystemet og retsfølelsen. 
Alt for lange straffesager er desværre langt fra noget nyt fænomen, men nu sætter vi ind, der hvor skoen trykker. Samtidig vil de kommende år byde på en række yderligere tiltag, som f.eks. digitalisering og mere effektive arbejdsgange i retssystemet. Rammerne skal ændres, så der hurtigere afsiges dom og kriminelle hurtigere begynder at afsone deres straf.”

 

pdf (353 Kb)

Initiativerne er:

  1. Fremover kan en sigtet kun vælge en forsvarer med tid i kalenderen. Retssager bliver således i dag ofte unødigt forlænget, fordi forsvareren ikke har tid til at møde i retten.
  2. Hvis man skifter forsvarer undervejs i en retssag, må det ikke forsinke sagen. Derudover får den nye forsvarer ikke vederlag for merarbejde, som skyldes forsvarerskiftet.
  3. Retten skal hurtigere fastlægge en dato for retsmødet. Retten skal også i højere grad tage højde for, hvor travlt en forsvarer har, inden retten giver vedkommende en sag.
  4. Fremover skal sigtede, som ikke møder op i retten, med det samme betale sagsomkostningerne, hvis retsmødet udsættes.
  5. Politiets indsats skal styrkes, så politiet i højere grad sørger for, at en sigtet, som udebliver, er til stede ved retsmødet, så der kan afsiges dom i sagen.
  6. I fængselsvæsnet sættes ind over for de personer, som ikke møder op for at afsone deres straf. De skal efterlyses og findes.
  7. Det skal hurtigere afklares, om en dømt person kan få tilladelse til at afsone med fodlænke, og dømte, som skal afsone med fodlænke, skal hurtigere i gang med at afsone.
  8. Der skal etableres øget synlighed om sagsbehandlingstider i straffesager, så myndighederne kan sætte målrettet ind over for årsager til lange sagsbehandlingstider.

De 8 initiativer kommer ikke til at stå alene. I den kommende tid vil Justitsministeriet arbejde videre med at forkorte sagsbehandlingstiden i straffesager med bl.a. nye arbejdsgange og digitale løsninger, optimering af bødesager, rammerne for brug af lægeerklæringer ved udeblivelse fra retsmøder samt hurtigere udarbejdelse af personundersøgelser og mentalerklæringer.