Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Artikel

Skærpet straf for brud på den særligt udvidede underretningspligt

Regeringen

Det er afgørende, at børn får en god start på livet.

Desværre er der børn, som udsættes for svigt og overgreb i hjemmet. For at hjælpe disse børn er det afgørende, at myndighedspersoner, der får kendskab til børn med behov for særlig støtte, reagerer på det.

Regeringen foreslår:

• Straf med bøde eller fængsel indtil 4 måneder for manglende overholdelse af fagpersoners særlige underretningspligt

• Straffen skal under særligt skærpende omstændigheder kunne stige til fængsel indtil 1 år.

Særligt skærpende omstændigheder vil navnlig kunne være:

• Undladelsen er begået af en person med ledelsesansvar

• Undladelsen er begået forsætligt

• Systematiske eller gentagne undladelser

• Undladelsen har medført alvorlige personlige skadevirkninger

 

>> Tilbage til temasiden om strategi mod parallelsamfund