Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fakta

Aftalen gør det mere attraktivt at arbejde - se konsekvensen her

Finansministeriet
Økonomi- og Indenrigsministeriet
Skatteministeriet
Erhvervs- og Vækstministeriet

Det skal kunne betale sig at arbejde og at spare op til pension. Under denne overskrift er regeringen og Dansk Folkeparti nået til enighed om en ny skattereform.

Sammen har parterne prioriteret 5,0 milliarder kroner på at lette skatterne på især arbejde og pensionsindbetaling. Lettelserne udmønter aftaler, som regeringen indgik med DF i 2015 og 2017.

Med aftalen indføres et jobfradrag på 4,5 procent af den årlige arbejdsindkomst (inkl. fradragsberettigede pensionsindbetalinger) over 187.500 kroner. Fradraget har en maksimumværdi på 2.500 kroner og er med til at øge gevinsten ved at komme i arbejde.

 

Aftalen medfører, at den befolkningsgruppe, som har en gevinst på mindre end 2.000 kroner om måneden ved at være i job frem for på overførselsindkomst, reduceres med 8.500 personer. Aftalen bidrager samlet til at øge arbejdsudbuddet med ca. 1.350 personer.

”Det bedste resultat i aftalen er også det mest simple: Vi sender 5 milliarder kroner tilbage i borgernes lommer hvert eneste år fra 2020 og frem - lidt mindre i 2018 og 2019. Skattenedsættelsen kommer langt de fleste skatteydere til gavn - og særligt dem, der har de laveste indtægter,” udtaler økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille.

 

Med aftalen udmøntes puljerne fra Jobreform I og Aftale om flere år på arbejdsmarkedet til lavere skat på arbejdsindkomst og nyt fradrag for pensionsindbetalinger.

Den resterende finansiering tilvejebringes blandt andet ved en række justeringer af udvalgte overførselsindkomster, som for eksempel indførelse af et opholdskrav for optjening af ret til dagpenge.