Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fakta

Nedsættelse af bundskatten

Ved økonomiaftalen med KL om kommunernes økonomi for 2018 blev det aftalt, at kommunerne ville arbejde for at nedsætte skatten med samlet 250 mio. kr. Der blev derfor afsat en pulje til skattelempelser.

Kommunerne har nu vedtaget budgetter og skatteprocenter for 2018, hvilket ikke har ført til den aftalte nedsættelse af skatten. Med henblik på at kompensere for den manglende nedsættelse af kommuneskatten nedsættes bundskattesatsen med 0,02 pct.-point finansieret af den afsatte pulje. Det skrå skatteloft fastholdes uændret i forhold til gældende regler (som det også ville være tilfældet ved nedsættelse af kommuneskatterne). Lempelsen vil medføre et umiddelbart årligt mindreprovenu på ca. 230 mio. kr. og ca. 160 mia. kr. opgjort efter tilbageløb og adfærd, jf. tabel 1.

Lempelsen skønnes at forøge arbejdsudbuddet svarende til knap 100 personer. I forbindelse med udfasningen af sundhedsbidraget, annullering af forsyningssikkerhedsafgiften og afskaffelse af PSO-afgiften forhøjes satsen for bundskatten efter gældende regler gradvist fra 11,15 pct. i 2018 til 12,20 pct. i 2022, jf. tabel 2.

Med de nye regler reduceres satsen med 0,02 pct.-point alle år.