Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Fakta

Indførsel af et Jobfradrag

På samme måde, som der i dag findes et beskæftigelsesfradrag, bliver der med aftalen mellem Regeringen og DF indført et nyt Jobfradrag.

Jobfradraget er et fradrag i grundlaget for kommune- og kirkeskatten.

Fradraget udgør 4½ pct. af den del af arbejdsindkomsten (samlet løn inkl. pension samt ATP-bidrag af arbejdsindkomst), som overstiger 187.500 kr.

Der er lagt et loft over Jobfradraget, så det maksimalt udgør 2.500 kr. årligt. Det maksimale fradrag opnås ved en løn på ca. 243.000 kr. opgjort inkl. pension og ATP. Det svarer til den lavest mulige løn blandt overenskomstansatte, der arbejder fuld tid. Da fradraget gives i grundlaget for kommune- og kirkeskatten, er den årlige gevinst (skatteværdien) af det nye Jobfradrag givet ved fradraget ganget med skatteprocenten i den pågældende kommune (og i 2018 endvidere 1 pct. fra sundhedsbidraget).

I en gennemsnitskommune udgør skatteværdien op til knap 650 kr., hvis personen er medlem af folkekirken, se figur 1 nedenfor.

Loftet over fradraget betyder, at skatteværdien udgør en faldende andel af lønnen og dermed relativt set har større vægt for de lavtlønnede, se figur 2.