Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Strammere regler skal komme udemokratisk virke på frie grundskoler til livs

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stramme reglerne for oprettelse af og tilsyn med frie grundskoler.

Undervisningsministeriet

Regeringen og Dansk Folkeparti er enige om at stramme reglerne for oprettelse af og tilsyn med frie grundskoler.

Mistænkeligt undervisningsmateriale og rod i regnskaberne. Det er noget af det, der nu får regeringen og Dansk Folkeparti til at varsle, at reglerne skal strammes.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er i gang med at undersøge de skoler, hvor der er tvivl om, hvorvidt de overholder friskoleloven.

For at sikre, at der fremover er mere hånd i hanke med de frie grundskoler, vil regeringen og Dansk Folkeparti stramme reglerne yderligere, særligt når det gælder oprettelsen af nye frie grundskoler.   

Regeringen og Dansk Folkeparti foreslår derfor, at nyoprettede skoler skal igennem en ny godkendelsesprocedure, der skal sikre, at nye skoler fra første dag tilkendegiver at ville overholde friskolelovens krav om, at skolerne skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.

Godkendelsesproceduren skal også indeholde en vurdering af personkredsen bag den nye skole – både i forhold til, om de tidligere har været en del af en tidligere lukket skole, eller om de for eksempel har udvist holdninger og sympatier, der strider mod frihed og folkestyre-kravet.

Derudover ønsker regeringen og Dansk Folkeparti at undersøge, om tilsynet med de frie grundskoler kan strammes, så det bliver muligt at udelukke en eller flere personer - for eksempel medlemmer af skolebestyrelsen, leder og eventuelt lærere - fra at virke på en fri grundskole i en årrække, hvis de har været en del af en skole, der bliver lukket, fordi den ikke har levet op til frihed og folkestyre-kravet. 

”De frie grundskoler er en vigtig og stærk dansk skoleform. Men det er helt afgørende, at de leverer skole på et fuldt demokratisk grundlag. På baggrund af de oplysninger, der er kommet frem, er Styrelsen for Undervisning og Kvalitet allerede i gang, men det er vigtigt, at vi også fremadrettet får sat en prop i hullet for de skoler, der ikke lever op til loven,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

1. januar i år trådte ændringer af lov om friskoler og private grundskoler i kraft. Ændringerne, som er en udmøntning af to politiske aftaler fra foråret 2016, indebærer blandt andet, at det udtrykkeligt fremgår af loven, at de frie grundskoler skal styrke elevernes demokratiske dannelse.

Derudover giver lovændringen adgang til nye tiltag ved skærpet tilsyn med de frie grundskoler som for eksempel flere uanmeldte tilsynsbesøg, elevsamtaler og lignende. Der bliver også bliver stillet større krav til skolens egne tilsynsførende, ligesom skolen skal indberette donationer af en vis størrelse.

Læs mere om tilsynet på de frie grundskoler her 

Læs herunder tidligere om tidligere aftaler

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/udd/frie/2016/160318%20ny%20aftale%20om%20styrket%20kvalitet%20paa%20de%20frie%20grundskoler  

https://uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/aktuelt/2016/160510%20ny%20delaftale%20om%20ekstremistiske%20religioese%20forkyndere