Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Skoler kan få tilskud til at samarbejde med lokalsamfundet

Vi skal gøre endnu mere for at sætte fokus på det vigtige samarbejde mellem skolen og det lokale kultur- og foreningsliv, mener minister for børn, undervisning og ligestilling, Ellen Trane Nørby.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Ellen Trane Nørby, minister for børn, undervisning og ligestilling, besøgte torsdag Sydskolen i Odsherred. Skolen samarbejder med det lokale fritidsliv om håndbold og motion. Det er en del af projektet Åben Skole i Virkeligheden i Odsherred, hvor skoler samarbejder med f.eks. idrætsforeninger og kultur- og erhvervsliv i lokalsamfundet.

Den åbne skole er en central del af folkeskolereformen, da samarbejde med det omkringliggende samfund i skolen både er med til at perspektivere og virkeliggøre undervisningen, så eleverne lærer mere, og med til at skabe en varieret skoledag, og øge elevernes generelle trivsel. Åben skole skal ligeledes fremme den lokale sammenhængskraft og bidrage til, at eleverne i højere grad stifter bekendtskab med kultur- og foreningslivet og de muligheder, som kultur- og foreningslivet rummer.

 

Video: Ellen Trane Nørby besøger Sydskolen i Odsherred.

Støtte til samarbejde
I slutningen af 2015 modtog 19 kommuner støtte til at etablere samarbejder mellem skolen og lokale aktører som led i deres arbejde med åben skole. Det er f.eks. i Helsingør kommune resulteret i, at virksomheder i lokalområdet har tilbudt kommunens skoleelever forløb med håndværk og design sammen med lokale lærlinge og designere. I Roskilde kommune har Vikingeskibsmuseet, Boserup Naturcenter og Egnsteatret på samme måde tilbudt særlige undervisningsforløb for kommunens skole elever. 

”Det er sket en fordobling i antallet af kommuner, der vurderer, at det går godt med den åbne skole. Den positive udvikling glæder mig, men der er stadig stor forskel på, hvor langt kommunerne og skolerne er med den åbne skole”, siger minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Derfor igangsætter de to ministerier i løbet af efteråret en ny ansøgningsrunde til nye projekter samtidig med, at de 19 kommuner også sætter lokalt fokus på de foreløbige resultater af de igangsatte projekter.

Ellen Trane Nørby besøgte desuden Roskilde, mens kulturminister Bertel Haarder også har besøgt åben skole-projekter.

Målet er, at sætte fornyet fokus på mulighederne med den åbne skole.

”Skolerne skal blive bedre til at dele gode erfaringer med hinanden, og vi skal gøre endnu mere for at sætte fokus på det vigtige samarbejde mellem skolen og det lokale kultur- og foreningsliv. Det gør vi blandt andet med puljen” siger Ellen Trane Nørby.

Læs mere om den åbne skole her.

Læs mere om puljen til Åben Skole – Lokale Samarbejder og National Videndeling her