Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil forlænge forskerskatteordningen fra 5 til 7 år

”Jeg vil give erhvervslivet bedre udenlandsk arbejdskraft. Det styrker vore virksomheders muligheder for at udvikle sig, tjene penge og få endnu flere i arbejde. Det er en gevinst for alle," siger erhvervsminister Brian Mikkelsen. Vurderingen er, at omkring 2000 flere vil benytte sig af ordningen.

Erhvervsministeriet
Portræt af Brian Mikkelsen på hans kontor
Foto: Les Kaner

Regeringen vil give erhvervslivet bedre muligheder for at få den arbejdskraft, som de efterspørger, ved at styrke danske virksomheders mulighed for at tiltrække og fastholde forskere og nøglemedarbejdere fra udlandet.

Derfor vil regeringen som led i regeringens kommende udspil om erhvervs- og iværksætterinitiativer forlænge ”forskerskatteordningen” fra 5 til 7 år.

Dette finansieres ved at forhøje bruttoskatteprocenten fra 26 pct. til 27 pct.  Regeringens forslag er dermed provenuneutralt.

Muligheden for at rekruttere højtkvalificerede og dygtige medarbejdere er en forudsætning for, at danske virksomheder kan klare sig i den internationale konkurrence. Regeringens forslag vil skabe vækst og arbejdspladser. Forskerskatteordningen udnyttes i 2015 af knap 6.000 personer.

”Jeg vil give erhvervslivet bedre udenlandsk arbejdskraft. Det styrker vore virksomheders muligheder for at udvikle sig, tjene penge og få endnu flere i arbejde. Det er en gevinst for alle. Når vi udvider ordningen, så er det vurderingen, at der kommer omkring 2000 flere ind. Ordningen har i dag tilknyttet ca. 6000 personer. Når jeg besøger de danske virksomheder rundt omkring i Danmark, så nævner de alle, at det de allermest har brug for, det er kvalificeret udenlandsk arbejdskraft. Ellers kan de ganske enkelt ikke udvikle deres produkter – og i sidste ende heller ikke sælge på markedet,” siger erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Ordningen er blevet justeret af nogle omgange. I 2010, før udvidelsen af ordningen fra 3 til 5 år, som trådte i kraft i januar 2011, var der ca. 4.000 personer, som brugte ordningen.

Det er regeringens forventning, at en yderligere forlængelse af ”forskerskatteordningen” fra 5 til 7 år vil styrke erhvervslivets og forskningsinstitutioners mulighed for at tiltrække og fastholde højtkvalificerede medarbejdere fra udlandet.

Det skønnes, at en udvidelse af ordningen fra 5 til 7 år vil medføre et umiddelbart varigt mindreprovenu på ca. 75 mio. kr. og ca. 10 mio. kr. efter tilbageløb og adfærd, se tabel 1 herunder.

Udvidelsen af ordningen finansieres ved en forhøjelse af bruttoskattesatsen med 1 pct.-point fra 26 til 27 pct. Dermed skønnes ændringerne samlet set at være omtrent provenuneutrale efter tilbageløb og adfærd.