Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen øger tilskuddet til de frie grundskoler

Med regeringens forslag til finansloven for 2018 øges tilskuddet til de frie grundskoler, den såkaldte koblingsprocent, til 76 procent. Midlerne øremærkes elever med særlige behov.

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

Med regeringens forslag til finansloven for 2018 øges tilskuddet til de frie grundskoler, den såkaldte koblingsprocent, til 76 procent. Midlerne øremærkes elever med særlige behov.

De frie grundskoler støttes af staten via den såkaldte koblingsprocent, som betegner hvor stor en procentdel af gennemsnitsudgiften til en folkeskoleelev, de frie skoler modtager i statstilskud per elev. Ved finanslovsaftalen for 2016 blev koblingsprocenten hævet fra 71 procent til 73 procent og igen ved aftalen for 2017 til 75 procent.

Med regeringens finanslovsforslag for 2018 hæves den yderligere til 76 procent.

”Det frie skolevalg er for alle typer af børn og familier. Også for familier med børn med særlige behov. Det understreger vi nu ved at øge tilskuddet til de frie grundskoler med en social koblingsprocent, som går til at styrke specialundervisning og inklusion. På den måde bliver de frie grundskoler i endnu højere grad tilgængelige for familier, der falder lidt uden for den almindelige skoleramme,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Tilskudsforhøjelsen målrettes elever med særlige behov. Konkret forhøjes Specialundervisningspuljen med 40 millioner kroner, og tilskuddet til inklusion forhøjes og målrettes. Der afsættes 31 millioner kroner ekstra til en permanent tilskudsordning.

Forslaget bliver en del af regeringens samlede udspil til Finansloven for 2018, der fremlægges i denne uge.