Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen afsætter 400 mio. kr. til mere skattekontrol

"De seneste år har vist, at der på nogle områder er for mange, som enten snyder bevidst eller laver fejl i skattebetalingen. Det går hårdt ud over skattemoralen hos alle lovlydige. Derfor er der behov for at skrue op for kontrollen”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeriet
Arkivoto fra tidligere kontrolbesøg hos kioskejere: Asger Ladefoged/Scanpix

Skattekontrol. Der er behov for at investere markant i en styrkelse af skattekontrollen, så det bliver sværere at snyde – især på momsområdet og blandt små og mellemstore virksomheder. Derfor foreslår regeringen at øge ressourcerne til skattevæsenets kontrolarbejde med 400 mio. kr. frem mod 2021 som led i finanslovsforslaget for næste år, der præsenteres I næste uge.

Regeringen ønsker at styrke skattevæsenets mulighed for at udføre en bedre og mere intelligent skattekontrol.

Derfor præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen en samlet kontrolpakke - Stærkere skattekontrol, styrket vejledning - der blandt andet indeholder 400 mio. kr. ekstra til vejlednings- og kontrolarbejdet i de kommende år.

Pengene til kontrol kommer ud over de milliardstore investeringer, som regeringen sidste år afsatte til skattevæsenets kernedrift.

Regeringen vil dermed afsætte 100 mio. kr. årligt til en styrket skattekontrol. De øgede kontrolressourcer skal blandt andet bruges på en styrket kontrol af små og mellemstore virksomheder, bedre kontrol på momsområdet og en stærkere indsats mod organiseret skattesvindel.

”Vores tillidsbaserede skattesystem står og falder med, at danskerne har tiltro til, at borgere og virksomheder betaler den skat, de skal. De seneste år har vist, at der på nogle områder er for mange, som enten snyder bevidst eller laver fejl i skattebetalingen. Det går hårdt ud over skattemoralen hos alle lovlydige. Derfor er der behov for at skrue op for kontrollen – især der, hvor problemerne er størst, nemlig blandt en del af de små og mellemstore virksomheder, på momsområdet og i den organiserede svindel”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Han fastslår dog, at den øgede kontrol skal gå hånd i hånd med en enklere lovgivning og en bedre vejledningsindsats, der retter sig mod de virksomheder, som utilsigtet laver fejl i afregningen af skatter og afgifter.

Skatteministeren glæder sig over, at regeringen for andet år i træk vil prioritere massive investeringer i skattevæsenet i sit finanslovudspil.

”For at få genskabt tilliden til skattevæsenet og øge skattemoralen er det desværre ikke nok at bygge en ny skatteadministration. Vi bliver også nødt til på udvalgte områder at øge kontrollen. Men skattekontrollen skal være smart. Vi skal vejlede og forenkle over for dem, der ikke forstår de til tider komplicerede skatteregler. Og så skal vi øge den klassiske kontrol over for dem, der helt bevidst forsøger at snyde”.

Læs og download hele kontrolpakken her

pdf (1,05 Mb)