Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Skatteminister klar med omfattende modernisering af centrale skatteregler

Med titlen "Klar og præcis lovgivning" præsenterer skatteminister Karsten Lauritzen fredag en omfattende modernisering af den centrale lovgivning på skattekontrolområdet og forbedrer samtidig danskernes årsopgørelse. Her er udspillet.

Skatteministeriet

Skatteminister Karsten Lauritzen præsenterer i dag Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning.

Med pakken ønsker skatteministeren at styrke skatteborgernes retssikkerhed ved at rydde grundigt op i de regler, der giver skattemyndighederne mulighed for at kontrollere borgere og virksomheder.

Som et centralt element i skatteministerens udspil gennemføres en omfattende modernisering af den såkaldte skattekontrollov, som stammer helt tilbage fra 1946.

Skattekontrolloven har gennem mere end 70 år løbende fået tilført flere og flere bestemmelser. Det har betydet, at loven er blevet meget omfattende, og der har samtidig været rejst kritik af, at en lang række bestemmelser i loven i dag er for åbne og brede.

”Skattekontrolloven er et godt eksempel på, at vi politikere i min optik er gået for vidt, når vi løbende har tilføjet flere regler uden samtidig at luge ud. Nu giver regeringen skattekontrolreglerne en grundig rystetur, så de både bliver lettere at forstå og enklere for skattemyndighederne at administrere”, siger skatteministeren.

Den nye retssikkerhedspakke indebærer blandt andet, at der foretages en række konkrete præciseringer af kontrolbestemmelserne, så det bliver mere klart, hvor grænserne for skattemyndighedernes kontrol går.

”At kontrollere eller afkræve oplysninger af en borger eller en virksomhed er meget magtfulde beføjelser. Derfor er det helt afgørende, at de regler, som sætter rammerne for den magtanvendelse, er både tidssvarende og klare og indeholder den nødvendige beskyttelse af den enkelte borger eller virksomhed”, siger skatteministeren.

Forbedret årsopgørelse
Samtidig indeholder Retssikkerhedspakke III – Klar og præcis lovgivning en modernisering af rammerne for den årsopgørelse, som danskerne modtager hvert forår fra skattevæsenet. Blandt andet vil den hidtil brugte ’selvangivelse’ blive erstattet af et ’oplysningsskema’, ligesom det bliver slået fast, at man som skatteborger ikke står juridisk til ansvar for indberetninger, man ikke selv har haft indflydelse på.

”Den måde borgere og virksomheder betaler deres skat har ændret sig markant. Lovgivningen har bare ikke altid fulgt med. Og det er et retssikkerhedsmæssigt problem. Langt de fleste danskere indberetter eksempelvis ikke længere selv deres lønindkomst. Det sker helt automatisk via arbejdsgiveren. Derfor er det ikke retvisende at tale om en selvangivelse, lige som det også er vigtigt af slå fast, at ansvaret for disse indberetninger ikke ligger hos borgeren selv”, siger skatteministeren.

Ny indgang I TastSelv
Fremover får skatteborgere desuden en ny indgang i TastSelv, hvor det bliver muligt at tilkendegive uenighed i skatteoplysninger, som man ikke selv har adgang til at ændre, fx oplysninger fra ens arbejdsgiver eller pengeinstitut.

Derudover betyder den nye retssikkerhedspakke også, at alle skatteborgere er sikret at få behandlet en eventuel skatteankesag i nærheden af deres bopæl.

Som det er i dag, risikerer skatteborgere, som eksempelvis er bosiddende i Jylland, at en eventuel retssag skal foregå ved Københavns Byret. Det ændres nu, så alle skattesager afgøres tættere på det sted, den pågældende skatteborger har bopæl.

Skatteministeren vil snarest indkalde Folketingets partier til politiske drøftelser om Retssikkerhedspakke III med henblik på en bred politisk aftale.

Læs og download udspillet herunder

pdf (1,75 Mb)