Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

En skatteforvaltning i hele Danmark

Regeringen placerer 1.500 arbejdspladser og fem nye styrelser uden for Hovedstaden.

Skatteministeriet

Fremtidens skatteforvaltning skal i endnu højere grad end i dag være til stede i hele Danmark. Det er kernen i regeringens plan En skatteforvaltning i hele Danmark, som betyder, at fem af skatteforvaltningens nye styrelser får hovedsæde uden for København.

Det indebærer også, at 1.500 arbejdspladser enten oprettes eller flyttes til Jylland, Fyn eller Sjælland uden for hovedstadsområdet.

De 1.500 ekstra medarbejdere fordeler sig sådan, at der tilføres 220 ekstra medarbejdere til Region Nordjylland, 620 ekstra medarbejdere til Region Midtjylland, 320 ekstra medarbejdere til Region Syddanmark, 340 ekstra medarbejdere til Region Sjælland. Samtidig vil der fra Region Hovedstaden blive udflyttet 500 arbejdspladser.

”Nu sår vi frøene til fremtidens skattevæsen, og det skal have næring fra hele landet. Derfor har det været naturligt for regeringen at placere hovedsæderne rundt på hele danmarkskortet. Det har stor betydning for et lokalområde, fordi det skaber fremdrift og udvikling. Den slags skal selvfølgelig ikke være forbeholdt København”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Ud over at placere nye styrelser uden for Hovedstadsområdet opretholder regeringen 370 statslige arbejdspladser i Haderslev, Svendborg og Køge – byer, som skattevæsenet ellers stod til at skulle fraflytte.

Regeringen etablerer desuden en hel ny lokation i Randers med 150 arbejdspladser.

Dermed vil skatteforvaltningen i 2021 samlet set være til stede i 26 byer fordelt i alle dele af Danmark. Derudover fastholdes de lokale toldkontrolcentrer langs landets grænser.

De nye fagstyrelser skal varetage hver deres kerneopgave, hvilket kræver en høj grad af faglig specialisering og en stærk fokuseret driftsledelse tæt på medarbejderne. Derfor placeres hver enkelt styrelse på færrest mulige fysiske adresser for dermed at styrke de faglige miljøer og sikre en højere grad af nærhed til ledelsen.

Overordnet set betyder regeringens planer, at der frem mod 2021 skal rekrutteres cirka 1.000 ekstra medarbejdere til Skatteministeriets i alt ni styrelser.

Derudover vil mange medarbejdere i de kommende år enten gå på pension eller finde anden beskæftigelse. Det betyder, at der frem mod 2021 samlet set skal rekrutteres op mod 3.300 nye medarbejdere i hele Danmark.

De nye styrelser får hovedsæde i følgende byer:

  • Gældsstyrelsen – Middelfart.
  • Vurderingsstyrelsen – Roskilde.
  • Skattestyrelsen – Hovedsæde i København, hovedområder i Ribe, H. Taastrup og Aarhus.
  • Toldstyrelsen – Aarhus.
  • Motorstyrelsen – Aalborg.
  • Administrations- og Servicestyrelsen – Herning.
  • Udviklings- og Forenklingsstyrelsen – København.