Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Nye internationale opgaver for Forsvaret i en sikkerhedspolitisk brydningstid

Regeringen har i dag rådført sig med det Udenrigspolitiske Nævn om en udvidelse af de opgaver, som de danske specialoperationsstyrker kan løse til støtte for koalitionens indsats til bekæmpelse af ISIL.

Forsvarsministeriet
Udenrigsministeriet
Foto: Forsvaret

Regeringen har i dag rådført sig med det Udenrigspolitiske Nævn om en udvidelse af de opgaver, som de danske specialoperationsstyrker kan løse til støtte for koalitionens indsats til bekæmpelse af ISIL.

Et flertal af Folketingets partier bakker op om opgaveudvidelsen. De danske specialoperationsstyrker vil dermed kunne yde en mere direkte støtte til sine irakiske partnerenheder i forbindelse med gennemførelsen af operationer. Udover opgaverne i Irak vil det danske bidrag fremadrettet desuden kunne løse sine opgaver i det irakisk-syriske grænseområde.

Regeringen har ligeledes inddraget det Udenrigspolitiske Nævn i regeringens planer om at lade den danske fregat Peter Willemoes sejle sammen med en amerikansk hangarskibsgruppe fra februar til maj i år. Regeringen fremsætter i dag beslutningsforslag om sagen.

Udenrigsminister Anders Samuelsen udtaler:
"Indsatsen mod ISIL er en vigtig udenrigs- og sikkerhedspolitisk prioritet for regeringen. Regeringen har derfor på baggrund af en konkret henvendelse fra koalitionen besluttet at udvide opgaverne for specialoperationsstyrkerne i Irak og Syrien. Jeg er glad for, at et flertal af Folketingets partier støtter det. De danske bidrag til koalitionen er også i det kommende år markante – både militært og civilt.

Fra dansk side må vi forholde os til, at vi befinder os i en sikkerhedspolitisk brydningstid. Forberedelse og kompetenceopbygning er alfa og omega. Fregatten Peter Willemoes’ bidrag er med til at ruste det danske Søværn til en usikker fremtid. Det er en vigtig investering. Fregatten vil samtidig kunne yde et indirekte bidrag til kampen mod ISIL – det er jeg glad for."

Forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen udtaler:
"Jeg er glad for, at vi med dagens beslutning har sikret, at det danske specialoperationsbidrag også fremadrettet kan løse de opgaver, som både irakerne og koalitionen efterlyser. Det er afgørende, at vi ikke giver ISIL et frirum, men fortsat presser dem fra alle sider. Det er derfor regeringen løbende ser på, hvordan vi kan tilpasse de militære bidrag til koalitionens behov.

Jeg er meget tilfreds med, at en dansk fregat kan sejle med i en amerikansk hangarskibsgruppe, og at den bidrager til hangarskibsgruppens samlede opgaveløsning undervejs. Det er med til at gøre vores i forvejen dygtige søfolk endnu bedre, samtidig med at vi kan støtte op om kampen mod ISIL og indsatsen for at forbedre sikkerheden til søs i et område, hvor mange danske skibe passerer."

Baggrund
Styrkebidraget indeholdende specialoperationsstyrker
Det danske styrkebidrag omfattende specialoperationsstyrker er udsendt i medfør af folketingsbeslutning B 108 vedtaget den 19. april 2016. Folketingsbeslutningen giver mandat til specialoperationsopgaver i Irak og Syrien, men ved vedtagelsen blev der indgået politisk aftale om, at aftalepartierne ville blive konsulteret forud for nye opgaver og/eller opgaveløsning i Syrien. Styrkebidraget omfatter op til ca. 60 mand, idet antallet der udsendes løbende tilpasses opgaverne. Bidraget opererer fra Al Asad-luftbasen i Irak, hvor også det danske kapacitetsopbygningsbidrag samt radarbidraget er placeret. 
Af hensyn til sikkerheden for de danske soldater, kan der ikke oplyses yderligere om de konkrete opgaver for de danske specialoperationsstyrker.