Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Birk Olesen: Taxierhvervet bliver nu et frit erhverv

Regeringen har indgået en aftale med Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en ny taxilov, der liberaliserer taxierhvervet.

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet

Der er indgået en bred aftale om en ny taxilov. Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) glæder sig over, at lovgivningen på området nu bliver liberaliseret til gavn for borgerne og for erhvervet.

"Jeg er glad for, at vi i dag er blevet enige om en markant modernisering og liberalisering af taxilovgivningen. Det er et endegyldigt opgør med den kommunale planøkonomi på taxiområdet. Samlet set er det et stort fremskridt for kunderne og for branchen, at vi nu får en lovgivning, som styrker konkurrencen og taxibetjeningen i hele landet#, siger transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen og fortsætter:

"I regeringen ville vi gerne været gået længere ved at åbne for nye former for taxikørsel og øget brug af ny teknologi. Men det kunne vi desværre ikke skaffe flertal for, siger ministeren".

Begrænsninger fjernes
Med aftalen ophæves kommunegrænsen og antalsbegrænsningen på taxitilladelser. Taxiselskaber kan dermed fremover operere på tværs af kommuner over hele landet, og alle, der opfylder kravene til at køre taxi, kan få en taxitilladelse. Det bliver også tilladt at drive taxi i selskabsform, så det at køre taxi i højere grad sidestilles med andre erhverv.

Styrket grundlag for skattekontrol
De nuværende krav til indretning af taxier suppleres med krav om opsamling af GPS-baseret kørselsdata m.m. Det giver bedre mulighed for skattekontrol af taxikørsel.

"Med den nye aftale får vi et nyt og bedre grundlag for skattekontrol af taxikørsel. Samtidig vil vi også løbende evaluere på nye og alternative teknologier, som på sigt kan være med til at udvikle branchen endnu mere", siger Ole Birk Olesen.

 

Foto: Christian Lindgren/Scanpix

Hovedpunkter i taxiaftale:

  • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.
  • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.
  • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.
  • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.
  • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.
  • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter
  • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel og taxichauffører skal have et særligt førerkort
  • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen udfases over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav.
  • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.

Her er aftaleteksten

pdf (128 Kb)