Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Aftaletekst

Aftale om modernisering af taxiloven

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
pdf (128 Kb)

Her kan du downloade aftalen om modernisering af taxiloven. Aftalen blev indgået 9. februar 2017 og indeholder en liberalisering af en række forhold på taxi-området.

Aftalepartierne er: Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

Hovedpunkter i taxiaftale:

  • Antalsbegrænsningen på taxitilladelser ophæves, så alle, der opfylder kravene til at kunne køre taxi, også har ret til at få en tilladelse.
  • De nugældende kommunegrænser for taxikørsel fjernes, så taxiselskaber kan operere på tværs af kommunegrænser over hele landet.
  • Fremadrettet kan man drive taxi i selskabsform, så erhvervet sidestilles med andre erhverv.
  • De, der kører andre former for erhvervsmæssig personbefordring som fx offentlig servicetrafik og handicapkørsel, får nu mulighed for at køre taxi på de tidspunkter, de ikke varetager anden erhvervsmæssig personbefordring.
  • Kommunerne kan udbyde taxibetjening i yderområder, så kommunerne betaler et beløb for at taxiselskaberne til gengæld betjener yderområderne.
  • Krav om erhvervskørekort afskaffes. Krav om førerkort opretholdes med en styrket chaufføruddannelse.
  • Fastholdelse af krav om sædefølere, videoovervågning og taxameter.
  • Det vil fortsat kræve en særlig indretning af køretøjerne, ligesom man som vognmand skal have tilladelse til at drive taxikørsel og taxichauffører skal have et særligt førerkort
  • Ændringerne i lovgivningen indføres gradvist, således at antalsbegrænsningen udfases over tre år, mens vognmændene får fem år til at tilpasse bilerne til de nye udstyrskrav. 
  • Den nye lov vil blive evalueret efter ét, tre og seks år for at følge, hvordan markedet og nye teknologiske muligheder udvikler sig.