Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny lov giver kommuner mulighed for at lukke rockerborge

Ny rockerborgslov er på vej. Justitsminister Søren Pape Poulsen vil give kommunerne mulighed for at forbyde, at en ejendom bruges til rockerborg, hvis rockerborgen fører til væsentlige ulemper og utryghed for de omkringboende.

Justitsministeriet
Foto: Rune Evensen/Scanpix

Rockerborge i boligområder kan skabe utryghed og give alvorlige gener for naboer og andre, der færdes i området. Det kan være larm fra fester, trafikale problemer, truende og chikanøs adfærd og angreb mod rockerborgen fra andre grupper.

Derfor har et Rockerborgsudvalg set nærmere på, hvordan man kan imødegå generne fra rockerborge. På baggrund af udvalgets anbefalinger foreslår justitsminister Søren Pape Poulsen, at det med en ny rockerborgslov skal være muligt for en kommune under visse betingelser at forbyde, at en ejendom bruges som samlingssted for f.eks. en rocker- eller bandegruppe.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:
”Det er åbenlyst, at rockerborge på villaveje og i andre boligområder gør beboerne i området meget utrygge. For de er dybt skræmmende, og jeg ville personligt ikke føle mig tryg, hvis jeg boede i nærheden af en rockerborg. Derfor vil vi nu gøre det muligt at lukke de rockerborge, der særligt skaber utryghed. Jeg håber, at det kommer til at gøre en forskel for folk, der er nabo til en rockerborg. Forslaget er en del af regeringens styrkede indsats mod den kriminalitet og utryghed, som rockergrupper og bander er skyld i. Vi vil inden længe fremlægge en ny rocker- og bandepakke, og politiet arbejder samtidig meget intensivt med at bekæmpe rocker- og bandekriminalitet.”

Det er kommunen, der i det konkrete tilfælde skal vurdere, om generne fra en rockerborg er så alvorlige, at der er grundlag for at nedlægge forbud mod, at gruppen bruger ejendommen som samlingssted.

Ejendommens ejer eller lejer vil kunne straffes for at overtræde et forbud. Endvidere vil politiet kunne fjerne medlemmer af gruppen fra ejendommen med magt, hvis det bliver nødvendigt. 

Rockerborgsudvalget har også udarbejdet en vejledning om, hvordan kommunerne kan benytte planloven i sager om rockerborge, samt en ny vejledning om offentlige myndigheders udveksling af personoplysninger som led i den koordinerede myndighedsindsats over for rocker- og bandekriminalitet.

Betænkningen vil nu blive sendt i høring, og justitsministeren planlægger at fremsætte et lovforslag i dette folketingsår.

Regeringen vil desuden inden for kort tid fremlægge et udspil til en ny rocker- og bandepakke.

Læs Rockerborgsudvalgets betænkning her

 

 

 

pdf (3,09 Mb)