Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Handling bag ordene: Kræftplan IV rulles nu ud til patienterne

Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft. Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang.

Sundheds- og Ældreministeriet
Foto: Jesper Nørgaard Sørensen/POLFOTO

Indkøb af nyt kræftapparatur, bedre kræftkirurgi og målrettede tilbud på sygehusene til unge med kræft.

Det er nogle af de 16 konkrete initiativer fra Kræftplan IV, som nu sættes i gang med en ny aftale mellem regeringen, Danske Regioner og KL.

Aftalen skal understøtte de nationale målsætninger i den historisk store kræftplan og beskriver, hvordan de 2,2 mia. kr., der er sat af over de næste fire år, skal fordeles mellem regioner og kommuner, og hvem der har ansvar for hvert initiativ.

”På alle kræftpatienters vegne er jeg glad for, at vi nu sætter handling bag ordene, og ruller Kræftplan IV ud på sygehuse og i kommunerne. Kræftområdet får et markant løft, og med de afsatte midler vil vi eksempelvis øge kapaciteten på sygehusene og lade patienternes ønsker og behov sætte dagsordenen i kræftbehandlingen”, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby.

Med Kræftplan IV, som også kaldes Patienternes Kræftplan, har regeringen sat sig det mål, at flere skal overleve en kræftsygdom, og at kræftpatienterne oplever hurtige, sammenhængende og trygge forløb med plads til deres egne ønsker. 

De 16 initiativer er fordelt på fire indsatsområder, som tilsammen sikrer bedre sammenhæng og patientinddragelse og styrker forebyggelsen, behandlingen og opfølgningen af kræft.

Kræftplan IV sørger også for, at der fremover er tilstrækkelig kapacitet på kræftområdet, så sundhedsvæsnet er rustet til at behandle det stigende antal kræftpatienter, som forventes de kommende år.

Som følge af Kræftplan IV skal der etableres et landsdækkende center for kræftbehandling, forskning og udvikling i bl.a. immunterapi og andre lovende behandlingsområder.

Danish Comprehensive Cancer Center skal styrke det nationale samarbejde om kræftforskningen og medvirke til, at nye behandlingsmetoder hurtigere kommer ud til kræftpatienterne.

Læs aftalen med de 16 konkrete initiativer herunder


 

pdf (819 Kb)