Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Justitsministeren vil hæve straffen for grov vold med en tredjedel

Regeringen vil afsætte 65 millioner kroner på forslaget til finansloven for 2018 til en generel strafskærpelse for grov vold."Som samfund skal vi være langt bedre til at stille os på den rigtige side – nemlig offerets - og give voldsmanden en straf, som afspejler forbrydelsens alvor og befolkningens retsfølelse," siger Søren Pape Poulsen.

Justitsministeriet

Regeringen fører en hård retspolitik baseret på tryghed og retfærdighed. Forbrydelsens alvor skal afspejles i den straf, som gerningsmanden får.

Voldelige overfald mod almindelige borgere skal have markante konsekvenser for gerningsmanden.

Det er bl.a. gerningsmænd som i Nanna-sagen, hvor et kærestepar blev overfaldet julenat og efterladt i alvorlig tilstand, der skal straffes hårdere.

Regeringen vil derfor afsætte 65 millioner kroner på forslaget til finansloven for 2018 til bl.a. en generel strafskærpelse for grov vold.

Der lægges op til en skærpelse med omkring en tredjedel i forhold til det gældende niveau. Hvis man for eksempel i dag får et straf på 9 måneders fængsel for grov vold, vil det fremover skulle takseres til 1 år i stedet.

 ”Grove voldelige overfald efterlader ofte offeret med markante psykiske og fysiske mén. Som samfund skal vi være langt bedre til at stille os på den rigtige side – nemlig offerets - og give voldsmanden en straf, som afspejler forbrydelsens alvor og befolkningens retsfølelse.

Derfor afsætter regeringen 65 millioner kroner i det kommende finanslovudspil til bl.a. en markant skærpelse af straffen for grov vold. Vi vil hæve straffen med en tredjedel og sende et klart signal om, at voldelige og umotiverede overfald er fuldkommen uacceptable og af særlig alvorlig karakter," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Med den nye strafskærpelse for grov vold fortsætter regeringen den stramme kurs mod hård kriminalitet.