Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ny indbrudsparagraf og skærpet straf for indbrud

Justitsministeren sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet vil hæve straffen for indbrud begået, mens beboerne er hjemme. Samtidig vil ministeren indsætte en selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven.

Justitsministeriet
Arkivfoto: Lars Rievers/Scanpix

Justitsministeren sender nu et lovforslag i høring, der blandt andet vil hæve straffen for indbrud begået, mens beboerne er hjemme.

Indbrudskriminalitet er en alvorlig forbrydelse, som frarøver helt almindelige borgere den tryghed og sikkerhed, som er forbundet med hjemmet. Generelt er indbrudskriminaliteten faldende i Danmark, men hvis man sammenligner med andre europæiske lande, så er Danmark fortsat blandt de lande, der oplever flest tilfælde af indbrud.

Justitsminister Søren Pape Poulsen præsenterede i februar tre initiativer, der skal sætte ind over for indbrud i hjemmet. Det er mundet ud i et lovforslag, som justitsministeren nu sender i høring.

Konkret indeholder lovforslaget en skærpelse af straffen for at begå indbrud, mens beboerne er hjemme. Med lovforslaget vil der fremover blive lagt en tredjedel oven i den udmålte straf i disse sager.

Samtidig indeholder lovforslaget en selvstændig indbrudsparagraf, der skal indsættes i straffeloven. Det betyder, at alle former for indbrudstyveri, der tidligere skulle straffes efter samme bestemmelse som eksempelvis et cykel- eller butikstyveri, får en ny og selvstændig indbrudsparagraf i straffeloven. Den skal være med til at understrege, at indbrudstyveri adskiller sig fra andre former for tyveri.  

Rigspolitiet har endvidere medio maj lanceret en strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper, som har til formål at reducere omfanget af kriminalitet begået af omrejsende kriminelle grupper og styrke politiets evne til at opklare den kriminalitet, de begår – herunder indbrudskriminalitet. Der er endvidere lanceret en strategi for indsatsen mod indbrud i privat beboelse, der er et prioriteret fokusområde hos politiet.

Begge strategier skal gælde frem til 2020.

”Når indbrudstyve vælger at begå indbrud, er det med fuldt overlæg og uden tanke på, hvor meget skade og utryghed det skaber i hjemmet. Det gælder ikke mindst, når der er nogen hjemme, når indbruddet begås. Husets fire vægge bryder sammen, trygheden forsvinder, og det skal vi bekæmpe. Det er positivt, at indbrudskriminaliteten i Danmark generelt er faldende. Det understreger samtidig, at vi fortsat skal lægge pres på de skruppelløse indbrudstyve. Med en strafskærpelse og Rigspolitiets strategier på området sætter vi nu ind med flere værktøjer i kampen mod indbrudskriminalitet. Og så viser vi ikke mindst med den nye indbrudsparagraf, at indbrud er en særlig grov forbrydelse, der ikke skal stå side om side med simpelt tyveri i straffeloven,” siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Læs udkastet til lovforslaget her.  

Hovedpunkterne i Rigspolitiets strategi for indsatsen mod omrejsende kriminelle grupper kan findes her.  

Hovedpunkterne i Rigspolitiets strategi for indsatsen mod indbrud i privat beboelse kan findes her.