Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Justitsminister vil forbyde gaver og reklametøj til indsatte

"De historier, som har været fremme, har tegnet et billede af brodne kar i branchen, som har udnyttet forholdet mellem forsvarer og klient for egen vindings skyld," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Justitsministeriet
Portræt af Søren Pape Poulsen ved hans skrivebord
Foto: Les Kaner

Flere medier har berettet om episoder, hvor forsvarsadvokater har uddelt reklametøj og gaver til indsatte og deres pårørende. Det hører ingen steder hjemme, og derfor tager justitsminister Søren Pape Poulsen initiativ til at forbyde gaver til indsatte klienter og klienternes pårørende og iværksætter samtidig en undersøgelse af problemerne i branchen.

Derudover igangsætter Advokatrådet flere initiativer, der skal styrke det eksisterende tilsyn med advokater.

Forsvarsadvokaters opgave er at forsvare deres klienter i straffesager, og her spiller de en helt central rolle i vores retssamfund. Det er afgørende, at advokatens arbejde ikke bliver påvirket af uvedkommende interesser. På det seneste har der været flere historier om forsvarsadvokater, der uddeler reklametøj og gaver til indsatte klienter og klienternes pårørende for bl.a. at markedsføre sig selv.

Den tendens ønsker justitsministeren at sætte en stopper for og iværksætter derfor flere nye tiltag:

- Forbud mod at give gaver og reklametøj til indsatte. Ministeren vil lave en ændring af reglerne, så det bliver ulovligt for forsvarsadvokater at give nogen form for gaver til deres klienter eller klienters pårørende. Enhver form for gave vil være ulovlig.

- Forbud mod reklametøj i fængslerne. Som reglerne er i dag, må indsatte bl.a. ikke bære tøj, der kan virke som en magtdemonstration over for andre. Forbuddet dækker f.eks. veste med rygmærker. Med ændringen udvides forbuddet til også at gælde for reklametøj fra forsvarsadvokater.

- Undersøgelse af problemets omfang. Det er nødvendigt, at der effektivt bliver gjort noget ved alle de problemer, der er blandt forsvarsadvokaterne. Derfor vil justitsministeren iværksætte en ekstern undersøgelse, der kan skabe et overblik over, hvilke problemstillinger der faktisk findes, hvor udbredt de er, og hvad der kan gøres for at imødegå dem. Kriminalforsorgen har også iværksat en undersøgelse af, om institutionerne har kendskab til tilfælde, hvor advokater har givet indsatte gaver og kontantbeløb. Justitsministeriet har modtaget resultatet af undersøgelsen og er i færd med at gennemgå det nærmere.

Derudover har Advokatrådet tilkendegivet at ville iværksætte en række initiativer med henblik på at styrke det eksisterende tilsyn med advokater. Det drejer sig for det første om, at rådet vil intensivere sit tilsyn med forsvarsadvokaterne, for det andet om, at rådet og Advokatsamfundet vil styrke informationsindsatsen om de krav, der stilles til advokater, og for det tredje om, at rådet vil præcisere kravene til forsvarsadvokater i de advokatetiske regler.

"Reklametøj og gaver til indsatte klienter og deres pårørende hører ingen steder hjemme i et retssamfund som vores. De historier, som har været fremme, har tegnet et billede af brodne kar i branchen, som har udnyttet forholdet mellem forsvarer og klient for egen vindings skyld. Derfor vil jeg gøre det ulovligt for forsvarsadvokater at give gaver og reklamegenstande til deres klienter og klienternes pårørende. Samtidig skal en ekstern undersøgelse give os et overblik over problemernes omfang, og om der er behov for yderligere tiltag. For det her må under ingen omstændigheder finde sted," siger justitsminister Søren Pape Poulsen.

Initiativerne vil blive behandlet i den kommende folketingssamling.

Fakta:

Fjernelse af gråzone for gaver og reklametøj til indsatte
I dag må forsvarsadvokater efter Advokatnævnets praksis gerne markedsføre sig over for deres egne klienter ved at give visse reklamegenstande til dem, så længe der ikke er tale om klientfiskeri. Justitsministeriet vil indføre et forbud mod, at forsvarsadvokater kan give gaver, herunder reklamegenstande, til deres klienter og deres klienters nærtstående. Forbuddet vil gælde uden bagatelgrænse.

Ændring af genstandsbekendtgørelsen
Genstandsbekendtgørelsen regulerer indsattes beklædning i fængslerne. I dag må indsatte bl.a. ikke bære tøj, som kan virke som en magtdemonstration over for andre, f.eks. veste med rygmærker. Bekendtgørelsen bliver ændret, så det også bliver forbudt for indsatte at bære reklametøj fra forsvarsadvokater.

Undersøgelse af problemets omfang
Justitsministeriet vil iværksætte en ekstern undersøgelse, der kan give et overblik over problemernes omfang. Undersøgelsen skal give grundlag for at overveje behovet for yderligere initiativer.

Advokatrådets initiativer
Advokatrådet er kommet med en række forslag til initiativer på området. En række af disse kan rådet iværksætte selv. Det drejer sig for det første om, at rådet i højere grad vil målrette sit risikobaserede tilsyn mod forsvarsadvokater, for det andet om, at rådet og Advokatsamfundet vil styrke informationsindsatsen om de krav, der stilles til advokater, og for det tredje om, at rådet vil præcisere kravene til forsvarsadvokater i de advokatetiske regler.

Derudover har rådet foreslået en række initiativer, der for eksempel kræver lovændring. Iværksættelsen af disse initiativer afventer afslutningen af undersøgelsen om problemets omfang.