Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Justitsministeren, kriminalforsorgen og Fængselsforbundet i samlet front for bedre sikkerhed i landets fængsler

Med afsæt i 17 nye anbefalinger fra en task force om sikkerheden i fængslerne sætter justitsministeren en række initiativer i gang. Samtidig fremlægger Kriminalforsorgen og Fængselsforbundet en plan for håndteringen af bemandingssituationen i fængslerne.

Justitsministeriet
Foto: Colourbox

Efter en række voldsomme episoder med vold og overfald rettet mod ansatte i fængslerne både i og uden for arbejdspladsen besluttede justitsminister Søren Pape Poulsen i januar 2017 at nedsætte en task force, som skulle komme med forslag til, hvordan man styrker sikkerheden i landets fængsler.

Task forcens arbejde har nu mundet ud i 17 anbefalinger til at styrke sikkerheden for medarbejderne i de danske fængsler – både her og nu og på længere sigt.

Task forcen anbefaler blandt andet et pilotprojekt om bodycams (kropskameraer) til den enkelte betjente og såkaldte dashcams, der kan installeres i tjenestekøretøjer. Begge typer af kameraer vurderes at have en præventiv virkning på vold og trusler, ligesom man efterfølgende kan evaluere konkrete episoder og på den baggrund iværksætte relevante sikkerhedsmæssige tiltag.

Task forcen lægger også op til strengere disciplinærstraffe for vold, trusler om vold og upassende sprogbrug. Indsatte skal også i højere grad kunne overføres fra åbent til lukket fængsel.

Ministeren ser positivt på anbefalingerne, og hovedparten af tiltagene vil derfor blive iværksat med det samme efter den proces, som task forcen har angivet. Enkelte forslag vil skulle uddybes nærmere i den kommende tid.

Kriminalforsorgen har samtidig lagt en plan for håndteringen af bemandingssituationen i fængslerne, så man så vidt muligt kan imødekomme og afhjælpe den trængte personalesituation.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

”Vi skal bakke op om de ansatte i fængslerne, som hver dag yder en stor indsats. De frygtelige episoder med vold og trusler mod ansatte i fængslerne er helt uacceptable. Derfor er jeg glad for, at vi nu iværksætter sikkerhedstaskforcens tiltag – som bl.a. kommer efter forslag fra personalet selv. Jeg noterer mig samtidigt, at kriminalforsorgen har lavet en ny plan for bemanding, som vil afhjælpe et presset personale og på den måde også bidrage til at skabe bedre sikkerhed for de ansatte”.

Direktøren for kriminalforsorgen Thorkild Fogde siger: ”Vold og trusler må ikke blive hverdagen i danske fængsler. Målet med sikkerhedstaskforcen har været at pege på initiativer, der på den korte bane kan forbedre sikkerheden for de ansatte. Med de mange nye initiativer tager vi solidt fat om problemerne, og vi har en klar forventning om, at det vil medvirke til at få bremset den negative udvikling. Vi fortsætter samtidig det langsigtede arbejde, som i de kommende år skal give os et endnu bedre ledelsesmæssigt overblik og sikre den nødvendige balance, sikkerhed og effektivitet i Kriminalforsorgens institutioner."

Formanden for Fængselsforbundet Kim Østerbye siger: ”Vi bliver nødt til at knække voldskurven i fængslerne. Derfor hilser jeg det nye udspil velkommen. Task forcens forslag vil forhåbentlig være med til at styrke sikkerheden for mine kollegaer. Samtidig er jeg tilfreds med, at der tages initiativer for at afhjælpe bemandingssituationen i Kriminalforsorgen. Der er brug for bedre styring, så vi bliver bedre til at hjælpe fængsler, som mangler fængselsbetjente på vagt. Kigger vi længere frem, er der dog brug for mere holdbare løsninger for at skabe balance mellem opgaver og mandskab i Kriminalforsorgen”.

Initiativerne i kriminalforsorgens plan omfatter her og nu blandt andet overførsel af personale til de mest belastede fængsler fra andre enheder i kriminalforsorgen, mulighed for at tidligere og pensionerede fængselsbetjente kan hentes ind samt potentialet for at uniformerede chefer, ledere, konsulenter og medarbejdere kan deltage i vagterne.

På længere sigt vil Kriminalforsorgen ansætte 140 nye fængselsbetjente i 2017 og have en skærpet opfølgning på sygefraværet.


Task forcens anbefalinger vedrører:

 1. Skærpet disciplinærstraf og praksis for overførsel til lukket institution [igangsættes nu]
 2. Anbringelse af rocker- /bandemedlemmer [igangsættes nu]
 3. Øget brug af urinprøver på mistanke og færre stikprøvevise urinprøver [igangsættes nu]
 4. Logistik i forbindelse med transport af indsatte [igangsættes nu]
 5. Styrket vidensindsamling fra udlandet [igangsættes nu]
 6. Risiko- og analysebaserede visitationer [igangsættes nu]
 7. Videoovervågning af fællesarealer [drøftes til efteråret]
 8. Bodycams og dashcams [igangsættes nu]
 9. SINE-kommunikation [igangsættes nu]
 10. Styrket udannelse i transport på fængselsbetjentuddannelsen [drøftes til efteråret]
 11. Beskyttelse af medarbejderidentitet [igangsættes nu]
 12. Psykisk syge indsatte [igangsættes nu]
 13. Kollegial og ledelsesmæssig opfølgning efter voldsepisoder mv. [igangsættes nu]
 14. Styrket statistik og ledelsesinformation [igangsættes nu]
 15. Værktøj til daglig risikovurdering af de indsatte mv. [igangsættes nu]
 16. IT-understøttelse til efterretnings- og analysearbejde [igangsættes nu]
 17. Ny rotationsordning for fængselsbetjente på særligt belastede afdelinger [igangsættes nu]