Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Enigt Folketing indgår aftale om nye tiltag mod sort arbejde

Partierne bag aftalen vil blandt andet indføre sanktioner over for virksomheder, der ikke afregner medarbejdernes skat korrekt, ligesom myndighederne får mulighed for at stille krav om, at virksomheder benytter digitale kasseapparater.

Skatteministeriet
Foto: Colourbox

Selvom sort arbejde generelt er faldende i Danmark, koster det danskerne penge i form af tabte skatteindtægter. Derfor vil et enigt Folketing styrke indsatsen mod sort arbejde. Det skal give skattemyndighederne bedre muligheder for at begrænse og kontrollere den sorte økonomi.

Ud over regeringen er Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre, Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti og Alternativet med i aftalen. Skatteminister Karsten Lauritzen er tilfreds med, at det er lykkedes at nå til enighed om en række nye initiativer, der skal begrænse sort arbejde.

Konkret er partierne bag aftalen blandt andet enige om at give skattemyndighederne mulighed for at pålægge virksomheder at benytte et digitalt salgsregistreringssystem – fx et kasseapparat – hvis de ikke af egen hånd sikrer tilstrækkelig registrering af salgstransaktioner. Forslaget er inspireret af lignende initiativer i Norge og Sverige, og formålet er at styrke kontrolmulighederne af virksomheders køb og salg, som i stigende grad sker digitalt. Partierne er desuden enige om, at udvalgte brancher med stor risiko for fejl og snyd pålægges digitale salgsregistreringssystemer fra 1. januar 2025.

Partierne ønsker også at sænke grænsen fra 10.000 til 8.000 kr. for, hvornår en køber, der betaler kontant for en ydelse, kan komme til at hæfte for sælgerens manglende betaling af skat og moms. En lavere grænse for den såkaldte solidariske hæftelse skal bidrage til, at flere betaler digitalt, hvilket styrker muligheden for kontrol. For at styrke køberes retssikkerhed er aftalepartierne samtidig enige om, at købere skal kunne undgå at hæfte solidarisk ved at fremvise en faktura i stedet for at indberette købet.

Der er derudover enighed om skærpe sanktionen over for virksomheder, der gentagne gange har fejl og mangler i afregningen af A-skat, ligesom partierne vil give skattemyndighederne mulighed for at pålægge udvalgte virksomheder at føre elektronisk logbog over ansatte i virksomheden.

”Digitale betalinger – fx med MobilePay – bliver mere og mere udbredt. Vi har derfor brug for, at skattemyndighederne får bedre adgang til digitale data om virksomheders køb og salg, hvis det skal være muligt at udføre et effektivt og målrettet kontrolarbejde. Og den adgang skal der naturligvis være, så vi kan mindske mængden af sort arbejde så meget som muligt”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Læs hele aftalen Styrket indsats mod sort arbejde herunder

pdf (121 Kb)