Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Regeringen vil gøre det lettere at udføre frivilligt arbejde

"Jeg mener, at reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været for stramme og for nidkære", siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen.

Beskæftigelsesministeriet
Med tre forslag vil regeringen styrke mulighederne for, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde.

Det frivillige arbejde er vigtigt og skal styrkes. Regeringen kommer med forslag til, hvordan reglerne for frivilligt arbejde kan lempes og forenkles for dagpenge- og efterlønsmodtagere, og indkalder til politiske forhandlinger.

Med tre forslag vil regeringen styrke mulighederne for, at dagpenge- og efterlønsmodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde. Forslagene udspringer af serviceeftersynet af reglerne på området, som beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen igangsatte tidligere på året.

"De mange frivillige i Danmark er med til at skabe sammenhængkraften i vores samfund, og derfor er det afgørende, at reglerne på området understøtter det frivillige arbejde. Jeg mener, at reglerne for dagpenge- og efterlønsmodtagere har været for stramme og for nidkære. Derfor kommer regeringen nu ud med forslag til, hvordan vi vil lempe og forenkle reglerne på området, og jeg har indkaldt til politiske forhandlinger, som starter op i midten af maj,” siger beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen. 

Regeringen foreslår for det første at hæve timegrænsen, så dagpengemodtagere kan udføre frivilligt, ulønnet arbejde i op til 10 timer om ugen og efterlønsmodtagere i 15 timer, før arbejdet medfører fradrag i ydelsen. Timegrænsen er i dag fire timer for begge grupper, men i en toårig forsøgsperiode har timegrænsen været hævet til 15 timer. 

For det andet lægger regeringen op til en bredere definition af frivillig organisation, så det bliver nemmere at udføre frivilligt arbejde uden modregning. Og endelig foreslår regeringen at forenkle kategorierne for frivilligt, ulønnet arbejde, så der ikke længere skelnes mellem, om arbejdsopgaverne drejer sig om primær drift og vedligeholdelse eller om andre opgaver. Fremover vil alt frivilligt, ulønnet arbejde være underlagt samme timegrænse. 

”Vi lægger op til, at efterlønsmodtagere kan arbejde frivilligt i op til 15 timer om ugen og dagpengemodtagere 10 timer om ugen uden modregning. Det er en betydelig lempelse i forhold til i dag, hvor timegrænsen er 4 timer. Omvendt må det frivillige arbejde ikke stå i vejen for lønnet arbejdskraft. Med det her forslag mener jeg, at vi har fundet en god balance. Samtidig har vi lagt vægt på, at efterlønsmodtagere, som jo helt eller delvist har trukket sig tilbage fra arbejdsmarkedet, i højere grad kan udføre frivilligt arbejde uden fradrag end dagpengemodtagere,” siger Troels Lund Poulsen.