Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Debatindlæg: Ukraine må ikke blive glemt

Udenrigsministeriet
Portrætbillede af Anders Samuelsen
Foto: Ulrik Jantzen

Debatindlæg af udenrigsminister Anders Samuelsen (LA) bragt 27. januar i Jyllands-Posten

Med 2016’s mange kriser, væbnede konflikter og terrorangreb er det måske ikke mærkeligt, at det kan være svært at fastholde opmærksomheden på konflikten i Ukraine, som har stået på siden den russiske aggression i 2014. 

Konflikten er blegnet i omtale, men ikke i omfang. Siden konfliktens start har den kostet op mod 10.000 ukrainere livet, og 22.000 er blevet såret. OSCE-observatører, som også Danmark har udsendt, chikaneres, og i januar er konflikten igen eskaleret med op til 1.500 daglige brud på våbenhvilen i det østlige Ukraine.

Men Ukraine må ikke blive glemt. Ukraine ligger kun 2 timers flyvetid fra Danmark, og udviklingen i Ukraine har betydning for det grundlag, vi bygger vores europæiske sikkerhed på. Rusland må ikke få lov at gøre, som de har lyst til med Ukraine og grundlæggende internationale principper og spilleregler.

Med usikkerheden omkring et nyt amerikansk lederskab og vigtige valg i bl.a. Tyskland og Frankrig er der særligt meget på spil for Ukraine i 2017. Men der er også meget på spil for os. For det er fortsat i Danmarks og Europas klare interesse, at Ukraine bliver en succes, får lov at vælge sin egen fremtid og gennemfører hårdt tiltrængte reformer til gavn for sine borgere.

Derfor vil Danmark kæmpe for at fastholde Ukraine højt på den internationale dagsorden. Vi må aldrig acceptere, at europæiske landegrænser flyttes med militærmagt, som det skete på Krim i 2014. Eller at hybrid krigsførelse får lov at underminere et lands udvikling og europæiske orientering. Det er ikke kun en trussel mod Ukraine, men mod stabiliteten og sikkerheden i Europa.

Derfor skal vi fortsat opretholde presset på Rusland. EU har stået sammen om sanktionerne mod Rusland. Det skal vi blive ved med, så længe aftalen om en politisk løsning på konflikten i Østukraine – Minsk-aftalen – ikke efterleves. Hvis ikke Rusland og de russisk-støttede separatister ophører med deres aggression, får vi aldrig en løsning på konflikten. Men det stærkeste modsvar mod Ruslands aggression er, at det nye Ukraine, som blev født af den folkelige Maidan-opstand i 2014, lykkes. At Ukraines lederskab og befolkning sammen skaber et reformeret og velfungerende Ukraine. Et samfund, der kan indfri befolkningens forventninger om vækst, job og retssikkerhed. Et samfund præget af fred, frihed og fremskridt. Og orienteret mod Europa, som var det, der satte gang i den folkelige opstand i 2014.

Der er heldigvis sket store forandringer siden da. Ukraine har på knap tre år gjort større reformfremskridt end i hele perioden siden selvstændigheden i 1991. Økonomien er stabiliseret, og Ukraine har nu udsigt til en moderat vækst i 2017. Handlen med Danmark og resten af EU er vokset. Og Ukraines regering har iværksat vigtige reformer for at bekæmpe den udbredte korruption, skabe en gennemsigtig offentlig sektor og et mere effektivt og uafhængigt retssystem. 

Men Ukraine kæmper med en tung og lang arv, og udfordringerne er fortsat store. Regeringens ambitiøse reformprogram gennemføres ikke altid hurtigt nok, og den gamle garde forsøger stadig at bevare sine privilegier.

Når jeg i næste uge mødes med Ukraines regering i Kiev, vil jeg derfor klart opfordre regeringen til fortsat at levere reformer til gavn for Ukraine og den ukrainske befolkning. Jeg vil samtidig understrege, at Danmark står sammen med Ukraine. For vi har en rolle at spille. Den 1. februar får Danmark formelt førertrøjen som leder af EU’s anti-korruptionsprogram i Ukraine. Med et budget på 120 millioner kroner vil vi over de kommende tre år bistå de ukrainske myndigheder i deres kamp mod korruption. Som Europas mindst korrupte land kommer vi til opgaven med stor legitimitet – men med det følger også et stort ansvar. Samtidig fortsætter vi på uændret højt niveau støtten til Ukraines reformer inden for blandt andet energi, god regeringsførelse, decentralisering og frie medier. 

Danmarks bidrag kan selvfølgelig ikke stå alene. Derfor har jeg i næste uge sat Ukraine på dagsordenen for EU’s udenrigsministermøde. Vi skal i fællesskab i EU gøre, hvad vi kan – politisk og økonomisk – for at støtte Ukraines reformproces og vej mod vækst og velstand. Vi skal støtte økonomisk udvikling og bidrage til at skabe bedre rammer for Ukraines private sektor.   

Danmark har stærke interesser i, at der er stabilitet i vores nærområde, og at internationale spilleregler overholdes. Jeg vil kæmpe for, at Ukraine ikke bliver glemt.