Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Danske 8. klasser verdensmestre i politik og samfund

Når det handler om viden om politik og samfund, så er danske 8. klasser verdensmestre

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

Danske elever er de bedste, når det gælder forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold. Det viser den internationale undersøgelse - ICCS.

Danske elever i 8. klasse er de elever, der har bedst forståelse af politik, demokrati og samfundsforhold. Det viser undersøgelsen International Civic and Citizenship Education Study (ICCS). Undersøgelsen er foretaget blandt 94.000 elever fra 24 lande og viser, at Danmark ligger helt i top på de testede områder foran de andre nordiske lande i undersøgelsen Finland, Sverige og Norge.

Danmark har flest elever på niveauet for de dygtigste elever. Danske drenge er desuden de suverænt dygtigste drenge i hele undersøgelsen. Samtidig klarer elever med immigrantbaggrund i Danmark sig bedre, end eleverne i gennemsnit klarer sig i ICCS-undersøgelsen. I en europæisk og nordisk kontekst har Danmark og Sverige det højeste test-gennemsnit for elever med immigrantbaggrund.

 

Portræt af Merete Riisager på hendes kontor
Undervisningsminister Merete Riisager

”Vi kan være meget stolte af det danske resultat. Undersøgelsen tyder på, at der på de danske skoler foregår en god undervisning af eleverne i forhold til politik, demokrati og samfundsforhold. I vores samfund ser vi dog desværre tendens til, at flere lever i parallelsamfund, og der foregår et kultursammenstød, hvor der er grupper her i landet, der ikke anerkender de danske værdier og frihedsrettigheder. Skolen spiller en afgørende rolle i at udbrede de danske værdier, og derfor er det et område, der fortsat udfordrer os på vores skoler. Derfor er det noget, vi fortsat skal arbejde meget målrettet med” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Undersøgelsen giver også et billede af elevernes politiske interesse, holdninger og værdier. Mellem 2009 og 2016 har der været en mindre stigning i andelen af danske elever med politisk interesse. Samtidig har der i den periode været en markant fremgang i, hvor meget eleverne taler med deres forældre og venner om politiske og sociale emner. De danske elever er i gennemsnit dem, som taler allermest med deres forældre og venner om politiske og sociale emner.

I Danmark vurderes klasserummet i gennemsnit som værende særdeles åbent. Danmark placeres således højest af alle lande i undersøgelsen og en del over Norge og Sverige. De danske elever er desuden meget positive, når det gælder relationen med lærerne, som det eneste nordiske land ligger de danske elever signifikant højere end gennemsnittet for deltagerlande, der vurderer lærer-elevrelationen på deres skole som positiv.

 

pdf (3,79 Mb)