Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Sammenhæng mellem nationale test og resultater ved folkeskolens 9. klasseprøver

De nationale test er blevet kritiseret for ikke at give et retvisende billede af elevernes faglige niveau. Men analyse viser, at elever, som klarer sig godt i de nationale test ofte også får en god karakter ved folkeskolens 9. klasseprøver.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Foto: Martin Sylvest/Scanpix

De nationale test er blevet kritiseret for ikke at give et retvisende billede af elevernes faglige niveau. Men analyse viser, at elever, som klarer sig godt i de nationale test ofte også får en god karakter ved folkeskolens 9. klasseprøver.

En analyse, som Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har foretaget viser, at der er sammenhæng mellem elevers testresultater og deres karakterer ved folkeskolens prøver. Analysen har kigget på den elevårgang, der tog 9.-klasseprøver i foråret 2015. En sammenligning af elevernes prøvekarakterer i færdighedsregning og læsning med deres testresultater i matematik og læsning i 6. og 8. klasse viser, at der er en god sammenhæng mellem elevens resultat i testen og karakten ved prøven i 9. klasse.

67 procent af de elever, der i 8. klasse samlet fik resultatet ’Rigtig god’ i læsning fik enten 7 eller 10 til folkeskolens prøve i læsning. Altså karakterer, der ifølge 7-trinsskalaen gives for henholdsvis en god eller fortrinlig præstation.

Samme billede gør sig gældende for de øvrige trin på skalaen. For eksempel fik 77 procent af de elever, der havde fået testresultatet ’Mangelfuld’ i 8. klasse, enten 2 eller 4 til prøven i 9. klasse.

Selv om det ud fra analysen tyder på, at de nationale test giver et retvisende billede af elevens faglige niveau i de dele af faget som testes, er det dog vigtigt at huske på, at testen er tænkt som et blandt flere pædagogiske evalueringsværktøjer til at arbejde med elevernes og klassens faglighed.

”Resultaterne af de nationale test er ikke den endegyldige sandhed, men vi ved, at der er god sammenhæng mellem elevernes testresultater og karaktererne ved 9. klasseprøverne. Det er dog vigtigt at slå fast, at de nationale test er ét blandt mange pædagogiske evalueringsredskaber, som kan hjælpe lærere og skoleledere med at udvikle deres elever fagligt og bidrage til en vurdering af, hvad eleverne får ud af undervisningen,” siger minister for Børn, Undervisning og Ligestilling, Ellen Trane Nørby.

De nationale test blev indført i 2010 for blandt andet at give lærerne et bedre indblik i elevernes faglige niveau gennem deres skoletid og for at kunne sammenligne med resten af landets elever.  Tidligere var det prøverne i folkeskolen, der var den primære kilde til viden om elevernes faglige niveauer set i forhold til resten af landet.