Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Større tryghed for andelsboliger

Både nuværende andelshavere og kommende andelshavere kan føle sig trygge ved at bo i en andelsbolig, siger erhvervsministeren

Erhvervs- og Vækstministeriet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er i dag blevet enige om at gennemføre en række tiltag på andelsboligområdet. Tiltagene skal bidrage til at skabe en mere sund og robust andelsboligsektor.

Der skal være gode vilkår for en robust andelsboligsektor, så der fortsat kan være et varieret udbud af boliger i Danmark. Det skal være trygt at bo i en andelsboligforening, og derfor skal der skabes bedre rammer for, at der for fremtiden udelukkende stiftes levedygtige andelsboligforeninger.

Det er formålet med en ny aftale, som regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har indgået på andelsboligområdet. Aftalen stiller blandt andet en række grundlæggende krav til stiftelsen af nye andelsboligforeninger, herunder finansieringen samt driften af foreningen.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen:
”Med aftalen gennemfører vi nogle tiltag, der skal være med til at sikre, at både nuværende andelshavere og kommende andelshavere kan føle sig trygge ved at bo i en andelsbolig. Vi stiller blandt andet nogle højere krav til stiftelsen og finansieringen. Og så præciserer vi bestyrelsens opgaver og ansvar, og andelshaverens vilkår i det – for fremtiden forhåbentligt sjældne – tilfælde, hvor en andelsboligforening skulle gå konkurs.

Andelsboliger er som boligform et godt alternativ til de borgere, som af forskellige årsager hverken ønsker at leje eller eje. Jeg er derfor glad for, at vi med aftalen kan værne om andelsboligsektoren, så vi fortsat har en varieret sammensætning af boliger i Danmark.”

Aftalen indeholder også tiltag såsom muligheden for at fastsætte nye regler for valuarvurderinger, og en forlængelse af rådgiveransvaret i forhold til rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter.

Aftalen bygger videre på de anbefalinger, som arbejdsgruppen om ansvarlig drift af andelsboligforeninger afleverede i maj 2017.

Tiltagene i aftalen gennemføres hovedsageligt i andelsboligloven. Forslaget skal nu behandles i Folketinget. Ændringerne forventes at træde i kraft d. 1. juli 2018.

Oversigt over alle initiativer i aftalen:

 • Krav om udarbejdelse og løbende opdatering af vedligeholdelsesplan
 • Hjemmel til fastsættelse af nærmere regler for vedligeholdelsesplan.
 • Stiftelsesbudgettet skal dække en periode på mindst 15 år
 • Vejledning om stiftelsesbudget
 • Begrænsning af afdragsfrihed i forbindelse med stiftelse
 • Krav om egenfinansiering på 5 pct. af ejendommens værdi ved stiftelse af en andelsboligforening
 • Krav om egenfinansiering ved køb af en andelsbolig i en eksisterende andelsboligforening
 • Indførelse af bestemmelse om bestyrelsens opgaver og ansvar
 • Indførelse af en generalklausul
 • Tydelighed omkring nøgletalsoplysninger på generalforsamlingen
 • Præcisering af andelshaverens vilkår ved overgang til lejer
 • Forlængelse af forældelsesfrist ift. rådgivning af andelsboligforeninger om lån og kreditter
 • Forlængelse af forældelsesfrist for købers tilbagebetalingskrav for overpris hos sælger
 • Ny norm og vejledning for valuarvurderinger, der reguleres på bekendtgørelsesniveau samt justering af andelsboligloven, så uddannelseskrav til valuarer er retvisende. Bekendtgørelsen evalueres i 2020.
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe, der skal se på mulige initiativer til nedbringelse af penge under bordet i forbindelse med salg af andelsboliger.
 • Belysning af eventuelle udfordringer hos andelsboligforeninger i landdistrikterne i Udvalget for levedygtige landsbyer
docx (36 Kb)