Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Al inddrivelse af offentlig gæld flyttes til ny gældsstyrelse

SKAT har ikke været i stand til at indfri de ambitioner, man havde, da gældsinddrivelsen blev flyttet til staten. Derfor tager skatteminister Karsten Lauritzen nu konsekvensen og opretter en ny gældsstyrelse med ca. 1.500 medarbejdere.

Skatteministeriet
Foto: Colourbox

Omkring 1.500 medarbejdere. Et stærkt organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus. Og nye it-systemer, der skal understøtte gældsinddrivelsen. Det er hovedelementerne i en ny styrelse, som skatteminister Karsten Lauritzen inden sommerferien præsenterer i forbindelse med en ny organisering af fremtidens skattevæsen.

Gældsstyrelsen skal fremover stå for al inddrivelse af borgere og virksomheders gæld til det offentlige.

Skatteminister Karsten Lauritzen kalder det absolut nødvendigt at ruste op som følge af de seneste års kollaps i SKATs gældsinddrivelse.

”Vi må erkende, at SKAT ikke er lykkedes med at opkræve og inddrive gælden til det offentlige. Vi skal have en organisation og en ledelse, som ikke har andre opgaver end at sørge for, at vi får en så stor del som muligt af danskernes gæld til det offentlige i statskassen. Og så skal vi som politikere sikre, at der er ressourcer nok til opgaven. Det gælder både antallet af medarbejdere og it, der virker”, siger skatteministeren.

I den nye gældsstyrelse vil antallet af medarbejdere i gældsinddrivelsen blive oprustet markant. Fra 900 medarbejdere før investeringerne i skattevæsnet til fremover 1.500.

Efter planen er første version af det nye inddrivelsessystem netop færdigudviklet, og udviklingen af anden del af det nye it-system er samtidig skudt i gang.

Med den løbende udvikling af it-systemet bliver der trinvist tilføjet flere funktioner såsom automatisk modregning i offentlige ydelser og lønindeholdelse. Det forventes, at systemet er fuldt funktionsdygtigt i løbet af 2019.

”Vi skal undgå at begå de samme fejl og faldgruber, som man så med udviklingen af mastodonten EFI. I stedet har vi nu købt en hyldevare, som løbende får flere og flere tilpassede funktioner – sådan at vi i sidste ende står med et sikkert og effektivt inddrivelsessystem”, siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Oprettelsen af den nye styrelse sker som en del af den omorganisering af skatteforvaltningen, som skatteministeren vil præsentere inden sommerferien.