Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Aftale om styrket offentlig gældsinddrivelse

”EFI-skandalen har været dybt skadelig for både statskassen og danskernes skattemoral. Midt i ærgrelsen er det dog et lille lyspunkt, at det under oprydningen er lykkedes at gøre regningen mindre, end vi oprindelig frygtede,” siger skatteminister Karsten Lauritzen.

Skatteministeriet
Portræt af Karsten Lauritzen på kontoret i Skatteministeriet
Foto: Les Kaner

Regeringen er sammen med alle Folketingets partier enige om at afskrive et større antal gældsposter til det offentlige. Der er tale om et beløb på 5,8 mia. kr., som har en reel værdi af ca. 1 mia. kr. Det sker som et resultat af et omfattende oprydningsarbejde i millioner af gældsposter efter den kuldsejlede gældsinddrivelse i SKAT.

De gældsposter, der afskrives, er dermed i en helt anden størrelsesorden end de 80 mia. kr., der har været omtalt i den offentlige debat. Det er samtidig lavere end de 14 mia. kr., som skatteminister Karsten Lauritzen skitserede som et worst-case scenario, da han i september 2015 annoncerede lukningen af EFI og fremlagde handleplanen ’SKAT ud af krisen’.

Når afrivningen er lavere end frygtet, skyldes det bl.a. det store oprydningsarbejde efter EFI, hvor det er lykkedes at ’redde’ en lang række af gældsposterne.

Skatteministeren havde helst været afskrivningen af gæld foruden. Men han fastslår, at oprydningen efter 10 års problemer med EFI er et helt nødvendigt skridt mod et nyt og velfungerende gældsinddrivelsessystem.

”Jeg vil gerne rose alle Folketingets partier for at tage ansvar for at rydde op efter det morads, som EFI har skabt. Nu river vi plastret af, så vi kan komme videre og genoprette den offentlige gældsinddrivelse. De borgere og virksomheder, der skylder penge til det offentlige, skal selvfølgelig betale deres gæld. Det er kun rimeligt over for alle dem, der svarer sit”, siger skatteminister Karsten Lauritzen og fortsætter:

”EFI-skandalen har været dybt skadelig for både statskassen og danskernes skattemoral. Midt i ærgrelsen er det dog et lille lyspunkt, at det under oprydningen er lykkedes at gøre regningen mindre, end vi oprindelig frygtede”.

Problemerne med EFI kom bl.a. til udtryk ved, at gældsposter blev forældet, inden SKAT nåede at inddrive dem, mens systemet omvendt opkrævede gæld, som var blevet forældet. Det har efterfølgende krævet oprydning i flere millioner gældsposter. Når mange fordringer nu afskrives, skyldes det blandt andet, at omkostningerne ved at inddrive gælden langt ville overstige gevinsten for samfundet. Og det ville stå i vejen for, at man kan bruge ressourcerne på store skyldnere.

Partierne er samtidig enige om, at det særligt er socialt udsatte, som får afskrevet gæld. Med disse skyldneres meget lave betalingsevne var der i forvejen ringe udsigt til, at gælden ville blive betalt. Derudover er partierne enige om, at afskrivningen omfatter gældsposter med relativt lav værdi, fx små biblioteksbøder.

Til gengæld fremgår det af aftalen, at der ikke slås en streg over eksempelvis politibøder og andre gældsposter, hvor en afskrivning i særlig grad ville støde danskernes skattemoral. De vil fortsat blive forsøgt inddrevet fremover, så vidt de er retskraftige.

”Man kunne sådan set have slået en streg over en større del af gælden. Men det ønsker vi fra politisk side ikke. Rockere, kriminelle og storskyldnere, der forsøger at slippe for at betale ved at gemme sig i udlandet, skal vide, at vi ikke bare uden videre vinker farvel til deres gæld. Vi vil forsøge at få hver en krone af de penge i kassen. Også her må vi dog være realistiske og erkende, at det formentlig ikke er alle gældsposter, der kan inddrives”, siger skatteministeren.

Gennem oprydningsarbejdet har flere EFI-relaterede udfordringer set dagens lys. I et af SKAT’s opkrævningssystemer har der været problemer med beregningen og tilskrivningen af renter. Det har betydet, at et større antal gældsposter til en værdi i omegnen af 0,5 mia. kr. ikke er blevet sendt til inddrivelse og derfor er forældet utilsigtet. Partierne er derfor enige om at give skatteministeren en lovmæssig hjemmel til, at gældsposterne kan afskrives.

Oprydningen har samtidig vist, at der har været problemer med rentetilskrivningen af gældsposter i SKATs motorregister. Det betyder, at der ikke er tilskrevet renter for en værdi af ca. 0,1 mia. kr. Renter, som det ville koste det samme at inddrive, som de er værd. Partierne er enige om, at disse gældsposter ligeledes afskrives.

Fremover vil al gældinddrivelse i det offentlige blive placeret i en ny gældsstyrelse med 1.500 medarbejdere.

Derudover er partierne enige om at sætte ressourcer af til en specialiseret indsats for at inddrive gæld fra danskere, der forsøger at undgå at betale deres gæld ved at bosætte sig i udlandet. Derfor oprettes en særlig enhed, der med hjælp fra udenlandske myndigheder skal være med til at sikre, at flere udlandsdanskere kommer til at betale den gæld, de skylder til det offentlige.

Læs og download aftaleteksten herunder

pdf (2,62 Mb)