Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

Ordblindetest hjælper børn med læsevanskeligheder

Mange børn og unge kæmper en daglig kamp i skolen, fordi de ikke ved, at de er ordblinde, siger undervisningsministeren

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

Den nationale ordblindetest er på to et halvt år udbredt til samtlige kommuner. Ny analyse af testens resultater peger blandt andet på, at næsten hver 9. folkeskoleelev i 10. klasse er testet med Ordblindetesten.

Siden februar 2015 har kommuner kunnet anvende Ordblindetesten. Den nye nationale ordblindetest skulle bidrage til en sikker og ensartet identifikation af ordblindhed både på tværs af kommunegrænser og uddannelser fra 3. klasse. En ny analyse af Ordblindetestens resultater og udbredelse viser, at i alt 8 procent af eleverne i folkeskolen har gennemført Ordblindetesten. Af dem er to ud af tre testede elever ordblinde.

”En ny verden åbner sig, når man lærer at læse. Men mange børn og unge kæmper en daglig kamp i skolen, fordi de ikke ved, at de er ordblinde. Derfor er Ordblindetesten et vigtigt redskab. Ordblinde kan nemlig sagtens få en god uddannelse og få deres drømme opfyldt – de behøver bare den rette støtte gennem deres skole og uddannelse. Det skal vi stå klar til at give dem,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

Fra skoleåret 2017/2018 har skoler pligt til at tilbyde elever i grundskolen med læsevanskeligheder, der kan skyldes ordblindhed, at få foretaget en ordblindetest, og forældre har krav på én gang i deres børns skoleforløb, at der foretages en ordblindetest af deres barn.

Analysen viser også, at alle 98 kommuner har taget den nationale ordblindetest til sig i større eller mindre grad. Den geografiske fordeling af elever, der siden 2015 har gennemført Ordblindetesten, spænder fra én procent af eleverne i Herlev Kommune til 16 procent af eleverne i Herning Kommune. Hovedstadsområdet adskiller ved, at færre elever har gennemført Ordblindetesten i disse kommuner end i resten af Danmark.

Hovedstadsområdet (markeret med blå firkant) adskiller sig ved, at færre folkeskoleelever har gennemført Ordblindetesten end i resten af Danmark.

Analysen viser, at 65 procent af de elever, der har gennemført Ordblindetesten, er testet ordblinde, mens 24 procent af eleverne er testet usikre i fonologisk kodning. 11 procent af eleverne er testet ikke-ordblinde. Andelen af drenge, der har gennemført Ordblindetesten i folkeskolen er på knap 60 procent.

Analysen viser desuden, at Ordblindetesten er mest udbredt blandt de ældste elever. 11 procent af 10. klasseeleverne har gennemført Ordblindetesten, mens testen er mindst brugt blandt 3. klasseeleverne, hvor kun 3 procent har gennemført Ordblindetesten.

Den nationale ordblindetest blev udviklet som reaktion på, at der manglede en fælles praksis for, hvordan man identificerer elever med ordblindhed. Tidligere har der for eksempel været for mange og for uensartede udredninger, og for nogle elever og studerende har det været svært at få anerkendt deres ordblindhed. Kommunerne bestemmer selv, hvordan de udreder eleverne for ordblindhed. Derfor kan de have valgt andre test end Ordblindetesten. Den nye analysen kan derfor ikke konkludere på udbredelsen af ordblindhedstests i folkeskolen generelt.