Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Ny trepartsaftale om praktikpladser - hvad handler aftalen om?

Regeringen, lønmodtagere og arbejdsgivere indgik fredag 19. august en ny trepartsaftale. Aftalen skal sikre praktikpladser til flere studerende. Læs mere om aftalen.

Beskæftigelsesministeriet

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser.

Med trepartsaftalen vil regeringen og arbejdsmarkedets parter forebygge rekrutteringsudfordringer, sikre at flere unge tager en erhvervsfaglig uddannelse, øge antallet af faglærte og forbedre lønmodtagernes muligheder for voksen- og efteruddannelse.

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen siger:

”Regeringen og arbejdsmarkedets parter har indgået en god og ambitiøs aftale, der sikrer de unge flere praktikpladser og virksomhederne tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft. Regeringen ønsker og formår at samarbejde bredt. Sammen med arbejdsmarkedets parter kan vi skabe resultater til gavn for Danmark.”

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne årligt skaber flere praktikpladser – stigende mod mindst 8.000-10.000 flere praktikpladser årligt end i dag – så flere unge vælger og gennemfører en erhvervsuddannelse i brancher med behov for faglært arbejdskraft.


Forebygge rekrutteringsudfordringer
I aftalen er der lagt vægt på en styrket overvågning af arbejdsmarkedet, så aktørerne i beskæftigelsessystemet får et mere detaljeret kendskab til arbejdsmarkedet og dermed bedre kan sikre et effektivt match mellem den enkelte ledige og den enkelte virksomhed.

Samtidig skal beskæftigelsessystemet understøtte, at ledige får de kompetencer, som virksomhederne efterspørger. Udgangspunktet er, at uddannelse i beskæftigelsessystemet skal være målrettet konkrete job eller områder med gode beskæftigelsesmuligheder.  


Flere praktikpladser til unge
Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at elever på erhvervsuddannelser skal have en højere grad af sikkerhed for, at de kan gennemføre praktiktiden i en virksomhed.

Aftalen indeholder en fælles målsætning om, at arbejdsgiverne skal oprette flere praktikpladser, end de gør i dag. De mange praktikpladser skal blandt andet realiseres gennem en skærpelse af virksomhedernes økonomiske incitament til at oprette praktikpladser. Der oprettes en række fordelsuddannelser, hvor virksomhederne på de udvalgte fagområder belønnes og opnår en række fordele ved at oprette praktikpladser.

Samtidig indføres der et praktikpladsafhængigt AUB-bidrag (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag), der entydigt belønner de virksomheder, der bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft. Omvendt bliver virksomheder, der ikke i tilstrækkelig grad bidrager til at uddanne faglært arbejdskraft, pålagt et større ansvar for den samlede finansiering i AUB. 


Styrket voksen- og efteruddannelse
Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft og virksomhedernes behov for kvalificeret arbejdskraft er i konstant udvikling, og det udfordrer voksen- og efteruddannelsessystemet (VEU-systemet).
Det er derfor aftalt, at der nedsættes en ekspertgruppe om voksen-, efter- og videreuddannelse, der skal tilvejebringe den nødvendige viden for at drøfte fremtidens VEU-system. Ekspertgruppen skal afrapportere inden udgangen af maj 2017. Målet er, at der kan aftales ændringer i VEU-systemet ved nye trepartsforhandlinger, der påbegyndes i 2017, når de private overenskomstforhandlinger er afsluttet.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er også enige om, at virksomhedernes efterspørgsel efter kvalificeret arbejdskraft aktualiserer et behov for at styrke AMU-systemet. Aftalen indeholder derfor flere initiativer, der igangsættes her og nu.

Læs mere om trepartsaftalen:
Beskæftigelsesministeriets hjemmeside

Hvad er trepartsforhandlinger?
Læs mere her 

 

Praktikpladser
Foto: Colourbox