Baggrund

Hvad er trepartsforhandlinger?

Beskæftigelsesministeriet
Trepartsforhandlinger i Statsministeriet
Foto: Peter Torstensen

Trepartsforhandlinger er en del af den danske model, hvor arbejdsmarkedets parter gennem mere end 100 år har aftalt sig frem til balancerede og ansvarlige løsninger på arbejdsmarkedspolitiske udfordringer.


Hvad er trepartsforhandlinger?
En trepartsforhandling er en forhandling mellem tre parter: regeringen, fagbevægelsen og arbejdsgiverne. Forhandlingerne kan foregå på mange niveauer og have både formel og uformel karakter. Forhandlingerne kan dreje sig om enkeltstående temaer og om tværgående, politiske problemstillinger på det danske arbejdsmarked

 Den ’danske model’ udspringer af ’Septemberforliget’ fra 1899, hvor det blev fastslået, at arbejdsgivere har ret til at fordele og lede arbejdet, mens fagforeningerne har ret til at forhandle de ansattes løn- og arbejdsvilkår.


Hvem deltager?
Regeringen er repræsenteret af relevante ministre, fagbevægelsen er repræsenteret af hovedorganisationerne på lønmodtagersiden som fx LO, og arbejdsgiverne er repræsenteret af hovedorganisationerne på arbejdsgiversiden som fx Dansk Arbejdsgiverforening (DA).


Hvad har man besluttet i trepartsforhandlinger?
I trepartsforhandlingerne i 1987 indførte man arbejdsmarkedspensionerne, der sikrede, at alle på arbejdsmarkedet sammen med arbejdsgiveren sparer op til deres egen pension.

I foråret 2016 indgik regeringen en delaftale med arbejdsmarkedets parter om integration på arbejdsmarkedet, der skal bane vejen for, at langt flere flygtninge og familiesammenførte kommer i beskæftigelse.

De seneste trepartsforhandlinger bidrager til at sikre tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark samt flere praktikpladser til unge.