Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

150 mio. satspuljekroner til initiativer for børn, unge og ligestilling

Partierne bag satspuljen har indgået aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Med aftalen afsættes der i alt 150 mio. kroner i perioden 2017-2020 til en række initiativer på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
Børn
Arkivfoto: Colourbox

Partierne bag satspuljen har indgået aftale om fordeling af satspuljemidlerne. Med aftalen afsættes der i alt 150 mio. kroner i perioden 2017-2020 til en række initiativer på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område.

Det betyder, at man nu kan styrke den forebyggende indsats mod radikalisering og social kontrol i dagtilbud, grundskolen og ungdomsuddannelser.

Samtidig sættes der ind med en oplysende og debatskabende indsats om rettigheder, ligestilling og social kontrol rettet mod både kvinder og mænd.

Der er behov for at få både børn og voksne i tale, hvis der skal dæmmes op for social kontrol i etniske minoritetsmiljøer. Bekæmpelse af mobning styrkes, og der etableres en national enhed om vold i nære relationer, hvor hotlinen og den juridiske rådgivning til voldsudsatte mænd og kvinder blive et centralt element. Endvidere styrkes indsatsen mod menneskehandel.

Samtidig igangsættes en forsøgsindsats for elever med autisme, ADHD og lignende vanskeligheder samt deres klassekammerater, og en indsats for fremme af fædres brug af orlov.

”Børn og unge skal have en tryg start på livet. Derfor skal børn fra en tidlig alder oplyses om kerneværdier i det danske samfund som ligestilling, demokrati og rettigheder. Et af de bedste værn mod radikalisering og negativ social kontrol er udviklingen af børns kritiske og sociale kompetencer. Men vi skal også have de voksne med – både fædre og mødre skal have viden om rettigheder, ligestilling og social kontrol, så deres børn og unge kan udnytte mulighederne i det danske samfund. Det styrker vi med bl.a. en oplysnings- og debatskabende indsats rettet mod både kvinder og mænd og gennem midler til at opkvalificere og understøtte de mange dygtige medarbejdere i vores institutioner, så de er bedst muligt klædt på til at arbejde med børn og unges demokratiske dannelse og kritiske tænkning”, siger minister for børn, unge og ligestilling Ellen Trane Nørby.

Satspuljepartierne omfatter regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti.

Læs alle initiativerne på Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings område her.