Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen II (2015-16)
Nyhed

Regeringen sætter ind mod vold på bosteder

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann vil oprette en helt ny type institution for at skabe mere sikre bosteder for psykisk syge.

Social- og Indenrigsministeriet

Regeringen vil ikke acceptere vold på bosteder. Ingen skal gå på arbejde med fare for deres liv.

Derfor afsætter regeringen et trecifret millionbeløb til at forbedre indsatsen på området i forslaget til finanslov for 2017.

Regeringen vil foreslå, at der oprettes en ny type tilbudsform for en mindre gruppe af borgere med særligt komplekse problemstillinger samt forbedre sikkerheden på eksisterende botilbud. Forslaget vil indgå i de kommende satspuljeforhandlinger.

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann understreger, at regeringen ikke vil acceptere de nuværende forhold, hvor der blandt andet er blevet dræbt fem ansatte de seneste fire år.

"Det er på ingen måde rimeligt, at beboere og ansatte på landets bosteder skal leve med de voldsepisoder, som vi har været vidner til gennem en årrække. Det må og skal vi gøre bedre," siger hun og fortsætter:

”Jeg ved, at mange andre partier og organisationer også er optaget af at løse problemer med vold på bosteder, og jeg håber, at Folketingets øvrige partier vil være med til at prioritere området. Der er brug for at omsætte ord til handling, så vi rent faktisk får skabt en forandring og sikret tryghed og sikkerhed for ansatte og beboere på landets botilbud."


Regeringens arbejdsgruppe skal finde løsninger
En ny type institution vil ikke være det eneste i regeringens oplæg til, hvordan man forebygger vold på bosteder.

Det vil ifølge ministeren være en klar prioritet, at der også igangsættes andre initiativer til forebyggelse af vold på landets bosteder.

Med økonomiaftalerne med regioner og kommuner for 2017 har regeringen, KL og Danske Regioner forpligtet sig på i fællesskab at finde tiltag, der skal forbedre indsatsen for at forebygge vold på botilbud.

En arbejdsgruppe er i gang med at belyse, hvordan man bedst sætter ind for at undgå en gentagelse af flere tragiske episoder med vold og drab på nogle af landets bosteder.

Dels skal det belyses, hvordan der kan iværksættes en særlig indsats for en mindre målgruppe af borgere med svære psykiske lidelser, misbrug og udadreagerende adfærd. Dels ser arbejdsgruppen på en bredere palet af initiativer, der skal medvirke til at begrænse det generelt høje niveau af vold på botilbud. Blandt andet arbejdsmiljø, kriminalitet, kompetencer på botilbud og samarbejde på tværs af sektorer.