Indholdet på denne side vedrører regeringen Lars Løkke Rasmussen III (2016-2019)
Nyhed

PISA 2015: Danmark ligger over gennemsnittet i OECD

Danske skoleelever ligger for første gang over gennemsnittet blandt OECD-landene i både matematik, naturfag og læsning i forhold til PISA. Det viser de nye tal fra PISA 2015, der er blevet offentliggjort i dag.

Undervisningsministeriet
Foto: Colourbox

Danske skoleelever ligger for første gang over gennemsnittet blandt OECD-landene i både matematik, naturfag og læsning i forhold til PISA. Det viser de nye tal fra PISA 2015, der er blevet offentliggjort i dag.

Siden PISA-undersøgelsen fra 2012 er danske elevers resultater i matematik, naturfag og læsning steget. PISA-undersøgelserne, der offentliggøres hvert tredje år, og som undersøger 15-åriges kompetencer inden for de tre fagområder, viser, at Danmark i 2015 ligger over OECD-gennemsnittet i alle tre fagområder. Især i matematik er de danske resultater forbedret og er nu på niveau med de finske elever. Fremgangen i læsning og naturfag er derimod ikke stor. Ud af de 35 OECD-lande ligger Danmark nummer 7 i matematik, 15 i naturfag og 15 i læsning.

I PISA 2015 er naturfag såkaldt hovedområde for undersøgelsen, og der er derfor flere delresultater på fagområdet. De viser blandt andet, at knap 16 procent af eleverne har svage naturfagskompetencer, mens syv procent er helt i top. Resultater fra PISA 2015 viser også, at danske elevers socioøkonomiske baggrund spiller en mindre rolle for, hvordan eleverne klarer sig fagligt i naturfag end tidligere.

”Det er virkelig godt arbejde af især matematiklærerne, som har formået at løfte eleverne markant. Vi kan ikke konkludere noget om folkeskolereformen med PISA-resultaterne, men de er med til at tegne en del af et billede af skolen og af, hvordan det går specifikt for 15-årige elever i matematik, naturfag og læsning. PISA er kun et af mange redskaber til at give et billede af, hvordan det går i vores skoler. Det er nødvendigt også at inddrage andre undersøgelser,” siger undervisningsminister Merete Riisager.

I alt har 72 lande og regioner deltaget i PISA-undersøgelsen, der blev gennemført i 2015. Danmark måler sine resultater i forhold til de øvrige OECD-lande, da disse lande er sammenlignelige med Danmark. PISA bruges sammen med andre internationale undersøgelser – herunder TIMSS og PIRLS – i arbejdet med at vurdere niveauet af danske elevers kundskaber.

Den internationale undersøgelse TIMSS 2015 viser, at eleverne i 4. klasse er i toppen i matematik og natur/teknologi, og PIRLS 2011 har vist noget tilsvarende i læsning.

Uddrag af resultater fra PISA 2015

  • I naturfag er danske elevers score steget jævnt siden 2006, og med 502 point i PISA 2015 ligger Danmark nu for første gang signifikant over OECD-gennemsnittet.
  • De danske resultater i læsning ligger over OECD-gennemsnittet med en score på 500.
  • I matematik er de danske elevers resultat rykket til 511 point. Det er væsentligt over OECD-gennemsnittet. I 2012 havde Danmark en score på 500 point.
  • Andelen af elever med svage naturfagskompetencer er 15,9 procent. I PISA 2006 var andelen 18,4 procent.
  • Udviklingen blandt de dygtigste danske elever i naturfag er stort set uændret. Andelen af elever i toppen er gået fra 6,8 procent i 2006 og 2012 til 7,0 procent i 2015. OECD-gennemsnittet er på 7,7 procent.
  • Siden 2006 er andelen af danske elever, der forestiller sig at beskæftige sig med naturvidenskab som voksne, faldet fra 16,2 procent til 14,9 procent. I Norge, Island og for OECD-gennemsnittet er sket en stigning. 
  • I naturfag er forskellen mellem danske drenge og piger blevet mindre, og der er ikke længere signifikant forskel på drenge og pigers resultater. I matematik klarer drengene sig signifikant bedre end pigerne, mens det er omvendt i læsning.
  • Betydningen af elevernes socioøkonomiske baggrund for elevers naturfagsresultater er blevet signifikant mindre siden 2006. Den socioøkonomiske baggrund forklarede i 2006 14 procent af variationen i elevernes naturfagsresultater. I 2015 er andelen faldet til 10,4 procent, hvilket er lidt under gennemsnittet på 12,9 procent for OECD-landene.